Janová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 14.09.2013
Umístění: Janová, na návsi, naproti restauraci
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH

1914
1918

1938

BAĎURA JAN 1892 - 1918
ČANÍK JAN 1886 - 1918
FOJTŮ JAN 1882 - 1914
FOJTŮ TOMÁŠ 1885 - 1914
FOJT JOSEF 1889 - 1915
FOJT JAN 1885 - 1916
GALETKA JAN 1878 - 1915
HALAŠ JAN 1883 - 1917
HNÁTEK KAREL 1896 - 1915
HODULA JAN 1891 - 1914
HOLUBEC PAVEL 1879 - 1915
HOLEC JOSEF 1889 - 1915
HRTAŇ JOSEF 1888 - 1915
HRTAŇ JOSEF 1890 - 1915
HROMADA PAVEL 1877 - 1918
JANČÁLEK JAN 1885 - 1918
KOPECKÝ JOSEF 1878 - 1914
MACHÁČ JAN 1883 - 1915
MACHÁČ JOSEF 1894 - 1916
MIKŮŠ JAN 1878 - 1916
OBADAL JOSEF 1885 - 1914
RUBAČ JAN 1878 - 1918
ŠŤASTNÝ JOSEF 1878 - 1915
ŠŤASTNÝ KAREL 1895 - 1916
TRLICA JAN 1885 - 1918
ŽÁRSKÝ KAREL 1897 - 1916

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01162
Pomník přidal: Lenka Šimčíková