Chocholná-Velčice

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 25.09.2013
Umístění: Chocholná-Velčice, parčík vpravo od zvonice
Nápis:
PADLI V BOJI
ZA SLOBODU ĽUDU -
ZA VEČNÚ DRUŽBU NÁRODOV
ČSR A SSSR
Poznámka:

Pomník je v časti Chocholná a bol odhalený v roku 1955 pri príležitosti 10. výročia oslobodenia od fašizmu. V parčíku kde stojí pomník bol pôvodne cintorín.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°51'59.4'' E17°56'41.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ján Križan

Autor: Ladislav Barabás, 25.09.2013
Umístění: Chocholná-Velčice, vpravo od vchodu do obecného úradu
Nápis:
Pamiatke

JÁNA KRIŽANA

popraveného 8. VI. 1918 v Kragujevaci
SHS za slobodu národa
venuje v 10. výročí ČSR Sokol Cocholná.
Poznámka:

Obžalovaný: 28. Ján Križan, 29. ročný, narodený v Chocholnej-Velčiciach a tam aj príslušný, ev a. v., ženatý, otec jedného dieťaťa, pešiak v zálohe, bez vyznamenania; povzbudzoval svojich kamarátov, aby sa pripojili, a ostatných nútil s nasadeným bodákom do súdržnosti.

Táto skutková podstata potvrdzuje zločin vzbury podľa § 167 vojenského trestného zákona a obžalovaným v zmysle tohto paragrafu oznámili, že podľa poriadkov stanného práva HVV Op. Nr. 32 138 zo dňa 16. marca 1915 okrem degradácie tých, ktorí mali nejakú hodnosť, a strate vyznamenaní podľa § 46 VTZ a podľa § 168 VTZ a § 440 odsek II. VTP sa odsudzujú na trest smrti zastrelením. Výkon trestu smrti sa uskutoční v tom poradí, v akom sú uvedené mená obžalovaných v tomto rozsudku.

Okrem všeobecne podozrivých momentov padajú na jednotlivých obžalovaných tieto dôkazy ich viny: ad 28. prísažná svedecká výpoveď pešiakov Kolníka a Kukuka.
(zdroj: Vzbura slovenských vojakov v Kragujevci, autor: Marián Hronský)

Vojak náhradnej zálohy Ján Križan sa narodil 3. 1. 1889, Veľká Chocholná, č. d. 43.
(zdroj: www.familysearch.org, Matrika narodených, číslo stránky 210
náhľad: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14325-6166-27?cc=1554443)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°51'56.9'' E17°56'40.5''
Pomník přidal: Peter Pavlík