Vysoká

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 16.09.2013
Umístění: Vysoká, na návsi, naproti kapličce
Nápis:
NIKDY NEZAPOMENEME
JAK LEHCE JSME SVOBODU ZTRATILI
A JAK TĚŽCE JSME JI DOBÝVALI ZPĚT

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7101-38687
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Žofie Šnajdrová

Autor: Lenka Šimčíková, 16.09.2013
Umístění: Vysoká, dům čp 17, naproti kapličce
Nápis:
ZDE SE NARODILA 20.XII.1886
ÚČASTNICE NÁRODNÍHO ODBOJE
ŽOFIE ŠNAJDROVÁ -,JITŘENKA'
UMUČENA V OSVĚČIMI 28.VII.1943
Poznámka:

* 20. prosince 1186 - Vysoká u Hranic
† 28. července 1943 - umučena v koncentračním táboře Osvětim
Paní Žofie Šnajdrová - Jitřenka zajišťovala mimo jiné i spojení mezi odbojáři ukrývanými v hájovně u manželů Kašparových a odbojáři v Hradci Králové. Podle svědectví dcery paní Anny Říčařové, navštěvovala i její maminku v Plotištih nad Labem, je pravděpodobné, že spolupracovala i s Josefem Dubcem.
Gestapem je na paní Žofii Šnajdrovou - Jitřenku uvalena ochranná vazba, 17. dubna 1943 je deportována do policejní věznice Terezín a odtud 22. dubna 1943 odjíždí s transportem do koncentračního tábora Osvětim.

Svědectví pana Františka Cimra, zaměstnance Novákových garáží, blízkého spolupracovníka paní Žofie Šnajdrové - Jitřenky, člena odbojové organizace Obrana národa - Jitřenka:
" Již za druhé republiky odhadlo sokolstvo dobře události a zaujalo k nim správný postoj. V listopadu 1938 poslaly hradecké sokolice zdravici panu presidentu Benešovi do Londýna, na kterou právě Žofie Šnajdrová obdržela vlastnoruční přípis pana presidenta a jeho choti, v němž již tehdy napsal zcela prorocká slova, že vláda našich věcí vrátí se opět do našich rukou. Tento dokument putoval pak pro povzbuzení všech mezi dobře známými s ostatním ilegálním tiskem, který sestra Šnajdrová doručovala. Přípis byl však zabaven gestapem při prohlídce bytu majora Snítila.
V dubnu 1939 organizoval se z kruhů sokolských Národní odboj. V čele jeho stál tehdy náčelník Hradeckého sokola Rudolf Zíb. Staral se se svými spolupracovnáky o získávání zbraní, pohonných látek, skrýší na zbraně, tvořili se takzvané "pětky". K tomu potřeboval jakéhosi "finančního ministra", kterého svědomitě zastávala Žofie Šnajdrová. To byl počátek její činnosti v odboji. V té době byla sokolská akce zapojena jako celek do vojenské skupiny plukovníka Petra Nováka.
To už byla podzemní činnost v plném proudu. V kancelářích firmy Jaroslav Novák, kde byla Žofie - Jitřenka zaměstnána, bylo vybudováno vhodné a nenápadné středisko, kam se sbíhaly všechny nitky a Jitřenka se stala prostředníkem mezi členy odboje z celých severovýchodních Čech, kteří se pod různými hesly hlásili. Mimo to se za spolupráce sester Slezákové, Doležalové, Šubrtové a bratří F. Šmída a Andrleho akce sociálně - podpůrná, která čerpala finanční prostředky a naturálie převážně z řad sokolských. Poskytovala pravidelnou pomoc všude tam, kde živitelé byli násilně okupanty rodinám vyrváni. Příděly byly prováděny bez ohledu na stav a politickou příslušnost. Tuto činnost vyvíjela s velkým úspěchem a řada rodin vděčí jí za to, že jejich beznaděj a bída byly co nejvíce zmírněny.
Ina společně s Žofií konají jízdou na kole službu kurýrní. Často cestují jako spojky dle příkazu majora Snítila. Tato činnost vyžadovala značné vypětí, čas spěchal, zpráva musela být doručena. Tak navštěvovaly ilegálně se skrývající bratry: Zíba, Sládka, Jelínka, Matohlínu, Říčaře. Majora Matohlínu, npor. Sládka a št. rotmistra Jelínka ukrývaly též po delší čas ve svých bytech. Pro tuto službu byly dobře voleny a nebylo to náhodou, že pro tyto úkoly byly vyhlédnuty. Byly pro ně zralé a všestranně připravené: "Být sokolkou, vždy znamenalo být ženou zdatnou ..." .

Kdo je znal, dá mi zapravdu, že v těch intencích skutečně žily a pracovaly cílevědomně a dobře. Jen prozrazením celé akce, elitním Janturovým konfidentem, Vladimírem Farským, který gestapu zradil vše, došlo k zatýkání v našem kraji v tak velké míře..."
( zdroj - archiv pana Jiřího Rádla )

Prezident Československé republiky - Dr. Edvard Beneš, udělil dne 17.6.1946 in memoriam paní Žofii Šnajdrové Československý válečný kříž 1939. Matriční číslo 28 230.
(zdroj: http://www.petrovice-jitrenka.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7101-38688
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Doplnění informací: Vašek Malec