Starý Tekov

Pamätná tabuľa Obetiam bombardovania

Autor: Ladislav Barabás, 31.03.2016
Umístění: Starý Tekov, Janka Kráľa 47, na rodinnom dome
Nápis:
V TOMTO DOME BOLO
OD 25.12.1944 DO 25.3.1945
VELITEĽSTVO POSÁDKY
SOVIETSKEJ ČERVENEJ
ARMÁDY. PRI VEČERNOM
BOMBARDOVANÍ 18.3.1945
TU BOLI ZABITÍ 4. VOJACI.
K 60. VÝROČIU VENUJE
RODINA PACALOVÁ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás