Železnice

Hřbitovní, nezařazeno

Pomník Obětem 1. a 2. odboje

Autor: Dan Vrba ml., 22.09.2011
Umístění: Železnice, u školy
Nápis:
SBS
Památce
prvního a druhého
odboje
1914-18 1939-45

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-26391
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 22.09.2011
Umístění: Železnice, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
Dne 8. června 1931
zde vložena prsť posvěcená krví hrdinů Čsl. legií v bojích
ve Francii a u Zborova
ve válce 1914-1918.
Sbor dobrovolných hasičů.

Buchar Al., Buchar Fr., Buchar Vác., Brož Vác., Boháč Lad., Berka Jos., Dušek Vác., Fejfar Fr., Haratický Ant., Chaloupský Fr., Chmelík Jos., Kalous Jos.,
Kozák Jos., Kozák Jar., Kužel Jos., Knap. Vác., Kavan Fr., Kysela Fr., Kulich Jar., Láska Kar., Lukeš Jos., Jenček Jos., Jančík Jos., Malý Old., Malý Vác., Maťátko Zd., Mencl Ant., Malý Jos., Nožička Ant., Najman Aug., Novák Jos., Opočenský Ot., Pospíšil Jos., Pavuček Fr., Rudolf Ant., Řepka Fr.,
Saska Jar., Saska Leop., Stránský Fr. n.1880, Stránský Fr. n.1881, Stránský Fr. n.1884, Salátek Jan, Smolík Jos., Svoboda Ant., Valter Fr., Vrabec Jos.,Vobořil Kar.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-26390
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Obětem války 1866

Autor: Dan Vrba ml., 22.09.2011
Umístění: Železnice, starý hřbitov u kostela
Nápis:
29.6.1866
Čestné památce
válečných obětí
c.k. brigády GM
svobodného pána Piret de Bihain

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-04343
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Filip Kovařík

Autor: Dan Vrba ml., 25.09.2011
Umístění: Železnice, starý hřbitov u kostela
Nápis:
Památce
Filipa Kovaříka
z Nového Bydžova
setníka 18.c.k. pěšího pluku,
který byl v bitvě u Zámezí dne 29.června 1866
těžce raněn a
pohřben dne 30.června 1866

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-04341
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob František Bran a Vincenc Mlejnek

Autor: Dan Vrba ml., 22.09.2011
Umístění: Železnice, starý hřbitov u kostela
Nápis:
Zde v pánu odpočívají
Frant.Bran
kooperal

Vincenc Mlejnek
RA Landver kaplan

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Jan Gebauer

Autor: Dan Vrba ml., 11.10.2011
Umístění: Železnice, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
PLUKOVNÍK
DR JAN GEBAUER
DOCENT VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO
17.VIII.1889 +1.IX.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Jan Studihrad

Autor: Dan Vrba ml., 11.10.2011
Umístění: Železnice, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
PPLK. V.V.
JAN STUDIHRAD
1894-1957

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob František Horáček

Autor: Dan Vrba ml., 11.10.2011
Umístění: Železnice, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ VYSOCE DŮSTOJNÝ PÁN,
C.A.K. VOJENSKÝ FARÁŘ TEREZIÁNSKÉ VOJENSKÉ AKADEMIE
VE VIDEŇSKÉM NOVÉM MĚSTĚ V.V.
FRANTIŠEK HORÁČEK
ČESTNÝ KANOVNÍK KATHEDRÁLNÍ KAPITULY KRÁL. HRADECKÉ.
SPISOVATEL. MAJITEL ZLATÉHO ZÁSLUŽNÉHO KŘÍŽE S KORUNOU.
ČESTNÝ ČLEN MNOHÝCH VLASTENECKÝH SPOLKŮ ATD. ATD.
VE STUDENCI 5.12.1851 +23.12.1909

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Jan Frenzel

Autor: Dan Vrba ml., 20.10.2011
Umístění: Železnice, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
JAN FRENZEL
8.11.1879
+14.6.1954
št. kpt. v.v.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.