Veľké Dvorany

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 10.08.2013
Umístění: Veľké Dvorany, uprostred cintorína
Nápis:
TENTO SV. KRÍŽ
POSTAVILI OBČANIA
Z RÚŽENSKÝCH MILODAROV
NA PAMIATKU
PADLÝM VO VÁLKE

NA PAMIATKU PADLÝCH RODÁKOV
V I. SVETOVEJ VOJNE

Alexander Adamkovič, Gejza Adamkovič, Imrich Adamkovič, Ján Adamkovič, Jozef Adamkovič, Ján Beňo, Ján Ciffra, Matúš Ciffra, Ján Huba, Cyril Heriban, Imrich Martinovič, František Rybánsky, Imrich Rybánsky, Ján Rybánsky, Martin Rybánsky, Michal Rybánsky, Michal Rybánsky, Michal Stredánsky, Ján Teplý

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'24.8'' E18°04'14.6''
Pomník přidal: Peter Pavlík