Boldog

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 18.08.2013
Umístění: Boldog, parčík pred kostolom Nanebovzatia Panny Márie
Nápis:
IN MEMORIAM

1914 – 1918

BABACS KÁLMÁN, BLAHÓ ADOLF, BOHONY IMRE, CSASZNY GÉZA, JANKÓ GÉZA, JANKÓ VILMOS, MÉSZÁROS GYULA, PODOBEK ISTVÁN, SZABÓ GÉZA, SZABÓ IMRE, SZABÓ LAJOS, SZABÓ LŐRINC, SZABÓ SÁNDOR

1939 – 1945

BLAHÓ JÓZSEF, CSASZNY GÉZA, LAJTMAN IMRE, LAJTMAN KÁROLY, LAJTMAN LÁSZLÓ, SZABÓ BÉLA, SZABÓ VILMOS, SZABÓ VINCE

Souřadnice: N48°14'15.4'' E17°25'43.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Quintus Atilius Primus

Autor: Ladislav Barabás, 09.10.2010
Umístění: Boldog, pravý múr románskeho kostola
Nápis:
QATILIVS
SP•F•VOT•PRI
MUS•INTER R EX
LEG VX•IDEM
NEGOTIATOR•AN
LXXX H S • E •
QATILIUS COGTA
TUS•PRIVATUS•ET
MARTIALIS•HERED
Poznámka:

Preklad:
Quintus Atilius Primus, Spuriov syn z Veturijskej tribuy, tlmočník XV. légie, jej centurio a obchodník. Vo veku 80 rokov tu bol uložený. Quintus Atilius Cogitatus, Atilia Fausta, Quintova prepustenkyňa, Primus a Martialis dali ako dedičia radi postaviť.

Nápis je náhrobnou stélou Q. Atilia Prima, ktorý zomrel vo veku 80 rokov. Bol stotníkom 15. légie, sídliacej v Carnunte. Po skončení vojenskej služby sa stal obchodníkom. Vznik nápisu sa datuje do prvej polovice 2. storočia n. l., Quintus Atilius Primus teda pôsobil už v 1. storočí n. l.

Náhrobná stéla je umiestnená na vonkajšom múre románskeho kostola v Boldogu.

Zdroj: Marsina R.: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Bratislava 1998.


Pomník přidal: Ladislav Barabás