Veselé

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Arno Glaser, 13.07.2013
Umístění: Veselé, při levé straně silnice Markvartice – Kerhartice
Nápis:
1938 - 1945
POLOŽILI ŽIVOT -
ABYCHOM SVOBODNĚ
ŽILI
VZPOMÍNÁME
KVĚTEN 1947
Poznámka:

fotky v příloze:
1) Výřez z originální německé mapy obce (z období před 2. světovou válkou), který dokumentuje fakt, že pomník zde již stál v té době a byl to vlastně pomník obětem 1. světové války.
2) fotka (nejpravděpodobněji) z roku 1946. Je na ní p. Maxima - rychtář místní Obce Baráčníků a čestná stráž z místních hasičů u příležitosti založení pomníku "Osvobození". Původní deska se jmény obětí . světové války je již odstraněna ( a beze stopy se ztratila).Tvar pomníku,ohrazení a úprava okolí zůstává.
3) Odhalení nově upraveného pomníku (již opatřeného vyfrézovanými nápisy s pozlacením) s čestnou
stráží vojáků z Jánské a markvartických Skautů, za přítomnosti celého průvodu místních obyvatel, hasičů, baráčníků, Sokola, školních dětí a funkcionářů MNV i z okresu. (Josef Bartoníček)

Některá jména padlých, která pravděpodobně byla na původním pomníku:
Pfeifer Augustin: Jäg.,FJB.Nr.1, 1881 – 1914
John Franz: Inft.,k.k.LIR.Nr.9, 1883 – 1914
Krompholz Wilhelm:Inft.,IR.Nr.42, 1892 – 1914
Kögler Alfred: Inft.,IR.Nr.42, 1891 – 1914
Kögler Wilhelm: Gefr.,k.k.LIR.Nr.11, 1882 – 1915
Patzner Emil Rudolf: Inft.,IR.Nr.42, 1886 – 1915
Lösel Wilhelm: Inft.,IR.Nr.42, 1884 – 1915
Kreibich Wilhelm: LstInft.,IR.Nr.42, 1896 – 1916
Beutlich Josef: ErsResInft.,IR.Nr.42, 1890 – 1918
(zdroj: oö landes bibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4202-41513
Pomník přidal: Arno Glaser
Doplnění informací: Josef Bartoníček, Arno Glaser