Dolná Streda

Kostolné námestie

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 06.09.2013
Umístění: Dolná Streda, Kostolné námestie, park pred kostolom sv. Jakuba
Nápis:
PAMIATKE PADLÝCH HRDINOV
VO SVETOVEJ VOJNE
1914 – 1918
VENUJÚ SPOLUOBČANIA
V DOLNEJ STREDE
1937

BALUŽÁK JÁN, BALUŽÁK ŠTEFAN, BENKOVSKÝ MARTIN, BUBLINEC JOZEF, BUBLINEC MICHAL, BUBLINEC PAVOL, BUBLINEC ŠTEFAN, DOBROVODSKÝ ŠTEFAN, DOBROVODSKÝ VÍT, FRANTA JOZEF, GAŠPARÍK FRANTIŠEK, HANUS FRANTIŠEK, HINDÁK CYPRIAN, CHATRNUCH AUGUSTIN, CHATRNUCH MICHAL, CHMELÁR JÁN, CHMELÁR ĽUDOVÍT, JAŠKO ALBERT, KISS FRANTIŠEK, KISS JÁN, KOVÁČ JÁN, KOVÁČ MICHAL, KRAJČÍR MICHAL, KRAJČÍR ŠTEFAN

KRIŽAN JOZEF, LABOŠ VINCENT, LEŽOVIČ MIHAL, MAJERNÍK PAVOL, MIKULÁŠ PAVOL, NEMECSKAY KOLOMAN, PAP JOZEF, PRÁZNOVSKÝ ŠTEFAN, RANINEC ŠTEFAN, SEDLÁK JOZEF, SEKÁČ ĽUDOVÍT, SEKÁČ MICHAL, SVRBICKÝ JÁN, ŠIRUCH JÁN, ŠPENÁT PAVEL, ŠPENÁT GEJZA, ŠVEHLA MICHAL, ŠVEHLA PAVOL, VANEK ALEXANDER, VRANKA IMRICH, VRANKA JÁN, VRANKA JOZEF, VRANKA ĽUDOVÍT

NA PAMIATKU OBETÍ II. SVET. VOJNY
Z RADOV OBČANOV DOLNEJ STREDY
A VOJAKOV PADLÝCH NA ÚZEMÍ OBCE
VENUJÚ
OBČANIA DOLNEJ STREDY
1945 – 1995

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°16'16.2'' E17°45'07.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás