Plaňany

Fügnerova, Pražská, nezařazeno

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2005
Umístění: Plaňany, jižní část obce
Nápis:
SVÝM
OBĚTEM VÁLKY
A K OSLAVĚ
DOSAŽENÉ SVOBODY
PLAŇANY

1938 – 1945
DUBEN JAROSL., ZIKA ANTONÍN, KARAFIÁT JAR., VOŠICKÝ STAN., ŠTĚRBOVÁ M., STERNOVÁ IR.
Poznámka:

Oběti 1. světové války dle portálu CEVH MO ČR:
V. Bacílek, Lud. Blecha, Jos. Borovička, Lad. Brunc, Frant. Černý, Václ. Diviš, Fr. Gajdoš, Ant. Hladík, Jos. Komberec, Al. Kopejtko, J. Kopejtko, Fr. Kulhavý, Vác. Kulhavý, Jos. Kvasil, Jos. Levič, Mil. Liška, K. Mádle, Al. Martinek, K. Martinek, K. Martinek, Václ. Musílek, Jos. Nehasil, V. Němec, Vác. Neruda, F. Podhráský, E. Sekavec, Fr. Skala, J. Smutný, Jos. Šibrava, L. Šlemin, A. Štich, J. Varečka, Al. Vedral, Kar. Volf, R. Vyhnálek


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32584
Souřadnice: N50°02'56.22'' E15°01'48.59''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Antonín Musílek

Autor: Zdeněk Kučaba, 07.07.2013
Umístění: Plaňany, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN MUSÍLEK

20. 1. 1898
17. 3. 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Kučaba
Příprava dat: Martin Brynych

Pamětní deska Jaroslav Duben

Autor: Roman Šmejkal, 08.11.2015
Umístění: Plaňany, Fügnerova 247
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
s. JAROSLAV DUBEN
ZASL. ČLEN KSČ ORGANIZÁTOR DĚLNICKÉHO
ODBOJE PROTI FAŠIZMU NA PLAŇANSKU
VE SKUPINĚ JULIUS FUČÍK *19.9.1890 +12.5.1942
ZEMŘEL V BAYEREUTHU NA NÁSLEDKY MUČENÍ
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Roman Šmejkal

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2005
Umístění: Plaňany, Pražská, hřbitov, jižní stěna kostela Zvěstování Panny Marie
Nápis:
1914 PAMÁTCE OBĚTÍ VÁLKY 1918

Břežany:
Dvořák Frant., Harapes Josef, Klepiš Frant., Kozák Alois, Nouzák Jan, Sekavec Bedř., Soukup Josef, Váňa Karel
Přebozy:
Krupka Ant., Mádle Josef, Pacovský Václav, Růžička Jan, Růžička Josef, Sedláček Karel, Šmejkal Jarosl.
Zalešany:
Kvasil Václav
Hradenín:
Bílek Frant., Čiňovec Josef, Knížek Jan, Kratochvíl Frant., Kruliš Alois, Kruliš Josef, Kruliš Frant., Kruliš Václav, Michálek Alois, Svoboda Josef, Šmíd Frant., Zelenka Josef
Plaňany:
Bacílek Václav, Blecha Ludvík, Borovička Josef, Brunc Ladisl., Černý Frant., Diviš Václav, Gajdoš Frant., Hladík Ant., Hornovský Matyáš, Komberec Josef, Kopejtko Alois, Kopejtko Josef, Korejzlík Frant., Kulhavý Frant., Kulhavý Václav, Kvasil Josef, Levič Josef, Liška Mir., Mádle Karel, Martinek Alois, Martinek Karel, Martinek Karel, Musílek Václav, Nehasil Josef, Neruda Václav, Němec Václav, Pavelka Frant., Podhrázký Frant., Sekavec Em., Skala Frant., Smutný Josef, Stych Ant., Šibrava Josef, Šlemín Ludvík, Vařečka Josef, Vedral Alois, Volf Karel, Vyhnálek Rud.
Žabonosy:
Baloun Frant., Beneš Frant., Beran Josef, Budil Karel, Čáslava Frant., Čermák Jan, Hervert Alois, Kabát Frant., Měchura Václav
Blinka:
Zápotocký Josef

HRADENÍN
MOŠOVSKÝ FRANTIŠEK, WEINBERGER ARNOLD, WEINBERGER RUDOLF

PLAŇANY
DUBEN JAROSLAV, KARAFIÁT JAROSLAV, PAZDERA VÁCLAV, ZIKA ANTONÍN, STERNOVÁ IRENA, ŠTĚRBOVÁ MARIE, VOŠICKÝ STANISLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-27636
Souřadnice: N50°03'04.39'' E15°01'57.12''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Ivo Šťastný, 16.01.2007
Umístění: Plaňany, Pražská, hřbitov
Nápis:
ČEST PAMÁTCE
PADLÉHO SOVĚTSKÉHO VOJÁKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32583
Souřadnice: N50°03'04.39'' E15°01'57.12''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Bohuslav Ladýř

Autor: Ivo Šťastný, 20.01.2007
Umístění: Plaňany, Pražská, hřbitov
Nápis:
BOHUSLAV LADÝŘ
ZEMŘ. 18. IV. 1945, STÁR 27 R.

TVÉ PŘÁNÍ SE SPLNILO, MŮJ DRAHÝ
„PRO VLAST BYCH ŽIVOT DAL“.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32635
Souřadnice: N50°03'03.26'' E15°01'56.39''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Landa

Autor: Marek Skýpala, 27.07.2017
Umístění: Plaňany, Pražská, hřbitov městysu
Nápis:
JOSEF LANDA
* (nečitelné) 3.1899 *18.4.1952
Poznámka:

Mohlo by se jednat o hrob Josefa Landy, který se dle vojenských záznamů narodil dne 13.3.1899 v Lešanech. Po obecné škole pracoval jako rolník. Zajat byl jako vojín c.k. armády dne 29.1.1918 na Monte Bello na italské frontě. Do čs. vojska se přihlásil v Avezzano a dne 29.11.1918 byl zařazen k 35. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 8.5.1919.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'2.85'' E15°1'56.26''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Saramak

Autor: Marek Skýpala, 27.07.2017
Umístění: Plaňany, Pražská, hřbitov městysu
Nápis:
a syn
JOSEF SARAMAK
*18.2.1895 +19.9.1948
Poznámka:

Josef Saramak má vojenských záznamech uvedenu variantu příjmení Saramák a dvě možná data narození (18.2.1894 a 18.2.1895). Narodil se v Plaňanech a po měšťance pracoval jako řezník. Zajat byl jako vojín c.k. 25. domobraneckého pěšího pluku dne 19.8.1917 u Vodice. Do čs. vojska se přihlásil dne 7.6.1918 v Palermu a dne 21.8.1918 byl jako vojín zařazen k 35. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 12.10.1920.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'2.88'' E15°1'56.58''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Karel Gregor

Autor: Marek Skýpala, 27.07.2017
Umístění: Plaňany, Pražská, hřbitov městysu
Nápis:
KAREL GREGOR
*16.8.1888 +14.9.1954
Poznámka:

Karel Gregor se dle vojenských záznamů narodil dne 15.8.1888 v Plaňanech. Po reálce a učitelském kurzu pracoval jako učitel. Zajat byl jako kadet 12. zeměbraneckého pěšího pluku dne 31.11.1914 u Zborova. Do čs. vojska se přihlásil dne 5.7.1917 v Tjumeni a dne 12.9.1917 byl v hodnosti vojína zařazen k 7. střeleckému pluku (ruských legií). Do ČSR se vrátil v hodnosti poručíka dne 13.8.1919, když byl zařazen u vojenské správy ministerstva vnitra. Pokračoval ve službě v čs. armádě.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'2.91'' E15°1'56.73''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Ludvík Blecha

Autor: Marek Skýpala, 27.07.2017
Umístění: Plaňany, Pražská, hřbitov městysu
Nápis:
LUDVÍK BLECHA
*14.8.1890 +20.5.1916
jako oběť světové války

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'3.22'' E15°1'57.61''
Pomník přidal: Marek Skýpala