Chroustov

Pomník František Králíček

Autor: František Chvátal, 11.08.2013
Umístění: Chroustov, na návsi před kapličkou
Nápis:
K uctění památky

FRANTIŠKA KRÁLÍČKA

desátníka 81. pěšího pluku.
padlého na bojišti u Břežan
3. července 1917 v stáří 28 let.

V zemi cizí, drahý synu
spánek věčný klidně spíš
my tu o Tě hořekujem
stesku našich neslyšíš.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6115-39877
Pomník přidal: František Chvátal