Dolné Orešany

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 01.08.2013
Umístění: Dolné Orešany, malé námestie v strede dediny pri rím.-kat. kostole Nanebovzatia Panny Márie
Nápis:
PADLÝM VOJAKOM VO SVETOVÝCH VOJNÁCH
1914-1918, 1939-1945

BARTOŠOVIČ IGNÁC 1873-1916, BELICA ALOJZ 1873-1915, BELICA PETER 1899-1918,
BLAŽO KAROL 1889-1914, BLAŽO LEONARD 1893-1915, BRESTIČ ROCHUS 1893-1917,
BRESTIČ ŠTEFAN 1895-1916, BURSKÝ LEONARD 1888-1917, BURSKÝ PAVOL 1879-1916,
ČERNÝ FLORIAN 1889-1915, DOBŠOVIČ LEONARD 1890-1915, GERGEL FRANTIŠEK
1889-1915, GERGEL LEONARD 1893-1918, GÖRÖG ŠEBEST 1889-1915, HORNÁČEK STÁZO
1874-1916, HREBÍČEK IMRICH 1887-1914, ILOVIČ JOZEF 1887-1914, JURENKA VINCENC
1897-1916, KLOKNER JÁN 1891-1916, KLOKNER LEONARD 1894-1915, KOVAČIČ LEONARD
1879-1916, KRIST KAROL 1899-1918, KRIŽAN ELIAŠ 1894-1916, KUBÍČEK KAROL 1897-1916,
LOŠONSKÝ FERDIŠ 1881-1914, LOŠONSKÝ KAROL 1896-1915, MAŠTALÍR JOZEF 1893-1917,
MORVAY FLORIAN 1893-1915, NEMČEK PAVOL 1894-1916, NEMČEK URBAN 1892-1918,
OSTITÝ PAVOL 1896-1917, PAJPACH FILIP 1873-1916, PINČEK FRANTIŠEK 1898-1916,
POLAKOVIČ ŠTEFAN 1896-1917, POLKORÁB FRANTIŠEK 1890-1918, RUŽAROVSKÝ JÁN
1896-1915, SOBEL LEOPOLD 1892-1916, ŠAJDA VILIAM 1898-1918, VOLEK ŠTEFAN 1892-1915,
VYKYDAL RUDOLF 1896-1915, ŽÁK MARTIN 1875-1914

BRANIŠ ŠTEFAN 1923-1942, GERGEL KAROL 1919-1944, SCHMIDT FRANTIŠEK 1919-1944,
VADOVIČ IGNÁC 1920-1942, MELICHÁR DOBŠOVIČ 1903-1945

OSUD NEVRÁTI ČO VZAL, VRÁTI LEN VZPOMIENKY A ŽIAL.
Poznámka:

Počas vyše štvorročného trvania vojny, za ideály, ktoré boli mŕtve už dávno pred jej vypuknutím, narukovali z dediny všetky mladšie ročníky mužov. Ich veľký počet môžeme usudzovať z toho, že len tých, čo zahynulo vo vojne, bolo 41.
Pomník padlých bol vybudovaný v roku 1948 na pamiatku občanov obce, ktorí zahynuli v I. a II. svetovej vojne. Na podstavci pomníka je súsošie z pieskovca, ktoré vytvára kríž, mŕtvy vojak a anjel. Na podstavci je menoslov a fotografie 41 padlých v I. svetovej vojne a 5 padlých
v II. svetovej vojne. Na bojovom poli v druhej svetovej vojne i v Slovenskom národnom povstaní bolo mnoho vojakov i z našej obce. K ruským oddielom prešli a tam vstúpili do armády čatár František Bubán, slobodník Róchus Belica, vojaci Gabriel Kocmál a František Schmidt.
Mlynár Ján Duran bol odvlečený do koncentračného tábora. Chytený bol aj partizán František Jurkovič a tiež bol odvlečený do koncentračného tábora. Do zajatia a následne do koncentračných táborov boli odvlečení aj príslušníci trnavskej vojenskej posádky a ďalší vojaci, účastníci SNP: Vendelín Straka, Emanuel Lošonský, Jozef Vykydal, Imrich Lančarič, Silvester Dobšovič. 30. marca 1945 prichádza transport nemeckého vojska do dediny. Zdržali sa do večera, kedy začali urýchlene odchádzať smerom na Trstín. Na Veľkonočný pondelok asi okolo piatej prichádzali ruskí vojaci. Strhla sa ojedinelá streľba medzi ruskými a nemeckými vojakmi. Najväčšiu obeť v rokoch druhej svetovej vojny, vlastný život, priniesli: Štefan Braniš, Melichar Dobšovič, Karol Gergel, František Schmidt, Ignác Vadovič.
( zdroj: www.dolneoresany.sk )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°26'20.6'' E17°25'43.4''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Hrob Štefan Zaťko

Autor: Ladislav Barabás, 31.07.2018
Umístění: Dolné Orešany, cintorín
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
ŠTEFAN ZAŤKO
*19.II.1941 †18.VII.1961

Neplačte drahý otecko, mamička
drahá, že som sa stratil v krátkej
chvíli. Boh si ma zamiloval, podrobil
som sa jeho vôli.

S Bohom rodičia, sestra, bratia drahí!
Príjmi ho Pane do náručia svojho!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°26'15.1'' E17°25'48.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Benovič

Autor: Ladislav Barabás, 31.07.2018
Umístění: Dolné Orešany, cintorín
Nápis:
TU ODPOČÍVAJÚ V POKOJI

JANKO
BENOVIČOVÍ
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás