Kapince

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2013
Umístění: Kapince, areál cintorína, vpravo od kaplnky Najčistejšieho Srdca Panny Márie
Nápis:
SNP

ŠTEFAN ŠESTÁK
NARODENÝ 15.X.1921 PADOL V ROKU 1944
JÁN HOMOLA
NARODENÝ 21.4.1921 PADOL VROKU 1944
PAVOL NOSÁL
NARODENÝ 12.V.1919 PADOL V ROKU 1944
MJR. MICHAL PAVLOVIČ
NARODENÝ 27.1X.1916 PADOL V ROKU 1945

ČESŤ VAŠEJ PAMIATKE

Zadná strana

K 40. VÝR. SNP VENOVALI ZNF SSR
V KAPINCIACH 29.8.1984
POSTAVIL EMIL UKROPEC

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°26'59.8'' E17°58'23.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Michal Pavlovič

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2013
Umístění: Kapince, areál cintorína, vľavo od kaplnky Najčistejšieho Srdca Panny Márie
Nápis:
VOĽ RADŠEJ NEBYŤ AKO BYŤ OTROKOM

MJR. MICHALOVI PAVLOVIČOVI
27.IX.1916 – 4.II.1945

HRDINOVI
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
NA VEČNÚ PAMÄŤ VENUJÚ OBČANIA
A SPOLUBOJOVNÍCI
Poznámka:

Po ukončení gymnázia študoval v r. 1935-37 na Právnickej fak. v Bratislave, v r.1941 absolvoval Vojenskú akadémiu. V r. 1942 a 1943 bol odvelený k Zaisťovacej divízii na okupovanom území ZSSR. Za spoluprácu s miestnymi partizánmi bol zatknutý a po úteku v neprítomnosti odsúdený na trest smrti. Koncom septembra 1943 prešiel k bieloruským partizánom. Po spojení so sov. armádou sa v júni 1944 prihlásil v Moskve do čs. vojska v ZSSR. Dňa 6.8.1944 bol vysadený na Slovensku v priestore Ploskej. Po čiastočnom potlačení SNP ustúpil do hôr stredného Slovenska, začiatkom decembra 1944 prišiel do Bratislavy. V druhej polovici januára 1945 bol zatknutý, podarilo sa mu však ujsť, pri ďalšom pokuse o zatknutie ho gardisti v jeho byte zastrelili.
R. 1945 bol in memoriam povýšený na majora, vyznamenaný Radom SNP I.tr., Za chrabrosť pred nepriateľom, Čs. vojnovým krížom 1939.

Zdroj: Slovenský biografický slovník IV.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°27'0.3'' E17°58'23.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás