Jalůvčí

Drážďanská

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: M.Lašťovka, 28.08.2013
Umístění: Jalůvčí, Drážďanská, Na konci obce vpravo u silnice směrem na Sněžník
Nápis:
Für Ihre im Weltkriege
1914 - 1918
gefallenen Ortskinder

Ahne Franz
Arlt Friedrich
Baudler Franz
Beher Franz
Beher Josef
Bendel Friedrich
Dörre Albin
Ehm Karl
Hampel Wilhelm
Hain Karl
Kargel Wilhelm
Klepsch Max
Krätschmer Rudolf
Prautsch Friedrich
Prautsch Robert
Püschel Karl
Walter Franz


In dankbarer Erinerung gewidmwt
von der Ortstschaft Kalmwiese

(kameník)
Krombholz Bodenbach

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-34906
Pomník přidal: Milan Lašťovka