Klatovy

Pomník Antonín Švehla

Autor: Marek Lanzendorf, 18.09.2017
Umístění: Klatovy, Dragounská, v parčíku naproti kasárnám
Nápis:
ANTONÍN ŠVEHLA

ZBUDOVÁNO PÉČÍ
JEZDECKÉHO PLUKU 4.
ANTONÍNA ŠVEHLY
Poznámka:

Za 1. světové války byl jedním z vůdčích představitelů domácího odboje. Účastnil se činnosti Českého svazu, od roku 1917 byl v popředí Maffie a od července 1918 stál v čele Národního výboru.
(zdroj. https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonín_Švehla )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Josef Dostál a Ladislav Nedbal

Autor: Marek Lanzendorf, 18.09.2017
Umístění: Klatovy, Dragounská, na zdi kasáren
Nápis:
NA PAMÁTKU VELITELŮM
4. JEZDECKÉHO PLUKU

KASÁRNA
KLATOVSKÝCH DRAGOUNŮ

gen. JOSEFU DOSTÁLOVI
1891 - 1945
A
plk. LADISLAVU NEDBALOVI
1885 - 1952

OBĚTEM NACISMU A KOMUNISMU

KLATOVY 2016
Poznámka:

Brigádní generál Josef Dostál, nar. 6.5.1891, Tučín, okr. Přerov. V hodnosti praporčíka sloužil v RU armádě u 13. zeměbraneckého pěšího pluku. zajat byl 18.5.1915, Klimontova. Do čs. legií v Rusku se přihlásil 20.3.1917, Volchov. Zařazen 8.9.1917 v hodnosti vojína k 7. střeleckému pluku. Do vlasti se vrátil 7.7.1920 jako kapitán 2. jízdního pluku a pokračoval ve službě v ČSA.
Následně sloužil u 4. jezdeckého pluku v Klatovech(1935-1936), 1. jezdecké brigády (1935-1936), byl přednostou I/2 odd. Ministerstva obrany ČSR (1936-1939).
Po okupaci obnovil své kontakty v Klatovech, účastnil se protinacistického odboje. Zatčen gestapem 29.4.1943, v Drážďanech 27.9.1944 odsouzen za velezradu k trestu smrti, v Lipsku 13.4.1945 popraven zastřelením v kasárnách Gholis, pohřben v Lipsku na hřbitově Ostfriedhof (památník - oddíl X, 5. skupina, 4. řada, 3. hrob).
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase ;
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dostál_(generál) )
Plukovník. ČSA, Ladislav Nedbal, nar. 1885 v Českých Budějovicích. Vystudoval kadetní školu ve Vídni a před 1. světovou válkou sloužil u 1. hulánského pluku ve Lvově. Po válce sloužil ve Vysokém Mýtě, následně v Klatovech, velitel klatovské posádky po generálu Dostálovi. Za války byl vězněn gestapem, ale nakonec přežil. Po květnu 1945 se na rok vrátil do aktivní služby, následně zasedal jako soudce z lidu u Mimořádného lidového soudu v Klatovech. V roce 1949 ho i jeho starší dceru Olgu zatkla Státní bezpečnost. V dubnu 1950 byl Státním soudem odsouzen na doživotí za účast v odbojové skupině „Bratři Brůžové a spol.“, 24. září 1952 ho věku 67 let bachaři v neblaze proslulé věznici v Leopoldově doslova udřepovali k smrti.
(zdroj: http://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/7453-pietni-akt-u-smutne-pani.html ; http://www.asz.cz/cs/web/2016-rok-frantiska-machnika/odhaleni-pametni-desky-vyznamnym-klatovskym-osobnostem.html )
Autorkou pamětní desky je sochařka Zuzana Kantová z Ostřetic u Klatov. Pamětní deska byla slavnostně odhalena dne 17. září 2016.
(zdroj: portál CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3205-53506
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Ing. František Jedlička