Klatovy

Pomník Obětem holokaustu

Autor: Martin Milichovský, 13.01.2015
Umístění: Klatovy, Denisova 38, parčík na rohu ulic Denisovy a Randovy
Nápis:
Filipína Abrahámsonová
Arnoštka Adlerová
Leopold Barth
Jindřiška Barthová
Matylda Barthová
Marie Baumová
Karel Beneš
Rudolf Beneš
Zikmund Beneš
Františka Benešová
Kateřina Benešová
Rósa Benešová
Albert Benisch
Ida Benischová
Žofie Benischová
JUDr.Karel Berger
Jiří Bermann
Kurt Bermann
Marek Bermann
Maxmilián Bermann
Elli Bermannová
Ema Bermannová
Věra Bermannová
Alfred Bloch
Emil Bloch
Gustav Bloch
JIndřich Bloch
Kurt Bloch
Otto Bloch
Otto Bloch
Zikmund Bloch
Alžběta Blochová
Amálie Blochová
Berta Blochová
Elsa Blochová
Gerta Blochová
Gisela Blochová
Gréta Blochová
Klára Blochová
Margot Blochová
ZuzanaBlochová
Ludvik Bock
Anna Bocková
Klára Bocková
Hanuš Boldán
Anna Bretová
Richard Bruml
Helena Brumlová
Selma Černá
Berta Deutschová
Karel Eckstein
Bedřiška Ecksteinová
Hanuš Epstein
Jiří Epstein
Ota Epstein
Hana Epsteinová
Marta Epsteinová
Pavel Feldmann
Eva Feldmannová
MUDr. Elsa Feldmannová
Berta Felixová
Moric Fischer
Malvína Fischerová
František Fleischer
Ludvik Fleischer
Gerta Fleischerová
Hana Fleischerová
Otto Fleischl
Berta Fleischlová
Františka Flusserová
Klára Flusserová
Alžběta Franklová
Františka Franklová
Josefa Franklová
Adolf Frenkl
Josef Frenkl
Ota Frenkl
Rudolf Frenkl
Růžena Frenklová
Otto Goldbach
Julius Goldreich
Robert Goldreich
Žofie Goldreichová
Alfred Hahn
Ota Hahn
Jana Hahnová
Pavla Hahnová
Valerie Hahnová
Hermína Heimová
Pavel Hoch
Markéta Hochová
Leopold Hutter
Leopold Janowitz
Klára Janowitzová
Eduard Jeiteles
Anna Jeitelesová
Irma Jeitelesová
Berta Kafmannová
Julius Katz
Anna Katzová
Pavla Katzová
Egon Kaufmann
Berta Kaufmannová
Ferdinand Klauber
Hugo Klauber
Richard Klauber
Rudolf Klauber
Zikmund Klauber
Berta Klauberová
Klára Klauberová
Pavla Klauberová
Terezie Klauberová
Lev Klein
Alžběta Kleinová
Anna Kleinová
Hana Kleinová
Terezie Kleinová
Pavla Kohnerová
Vilém Korálek
Arnošt Kraus
František Kraus
Jiří Kraus
Oskar Kraus
Oskar Kraus
Rudolf Kraus
Julie Krauskopfová
Lili Eva Krausová
Žofie Krausová
Liusa Landsmannová
Růžena Lažanská
Karel Lažanský
Rudolf Lederer
Willi Lederer
Helena Ledererová
Jindřiška Ledererová
Zuzana Ledererová
Max Löbl
Beno Löffler
Berta Löfflerová
Otto Hans Lorenc
Olga Lorencová
Regina Löwithová
Bedřich Löwy
Josef Löwy
Karel Löwy
Karel Löwy
Leo Löwy
Otto Löwy
Adéla Löwyová
Gertruda Löwyová
Stela Löwyová
Berta Luftová
Jindřiška Lustigová
Oskar Masárek
Žofie Masárková
Karolina Metzkerová
Walter Pekárek
Alžběta Pekárková
Bedřich Pick
Berthold Pick
Emil Pick
František Pick
Jiří Pick
Vilém Pick
Elsa Picková
Erika Picková
Ida Picková
Richard Pollak
Berta Pollaková
Berta Pollaková
Luisa Pollaková
Alois Popper
Eduard Popper
Josef Popper
Otto Popper
Hedvika Popperová
Růžena Popperová
Arnošt Ringer
Emil Ringer
Anna Ringerová
Antonie Ringerová
Erna Roenscheinová
František Sabath
Karolina Sabathová
Alois Sachsl
Klára Sachslová
Otto Schleissner
Mina Schleissnerová
Vilma Schleissnerová
Bedřich Schulz
JIndřich Schulz
Alžběta Schulzová
Arnošt Schwarz
Emanuel Schwarz
František Schwarz
Karel Schwarz
Vilém Schwarz
Betty Schwarzová
Hilda Schwarzová
Marie Schwarzová
Marie Schwarzová
Robert Singer
Benedikt Stein
Jindřich Stein
Pavel Stein
JUDr. Benedikt Steiner
Berta Steinerová
Berta Steinerová
Klára Steinerová
Marta Steinerová,
Malvína Steinová
Bedřich Stern
Berthold Stern
Emanuel Stern
Ida Sternová
Marta Sternová
Růžena Sternová
Alfred Šling
Rozálie Šlingová
Zdeňka Šlingová
Max Treichlinger
Rudolf Treichlinger
Barbora Treichlingerová
Erna Treichlingerová
Irma Treichlingerová
Marie Treichlingerová
Rudolf Wachtl
Hana Wachtlová
Otilie Wachtlová
Hugo Wedeles
Berta Wedelesová
Eva Blanka Wedelesová
Norbert Weil
Rita Weilová
Zdena Weilová
Arnošt Weiner
Jan Weiner
Karel Weiner
Ella Weinerová
Jiřina Weinerová
Regina Weinerová
Marek Weiskopf
Františka Weiskopfová
Terezie Weiskopfová
Anna Weislová
Kurt Weiss
Berta Weissová
Arnošt Wiener
Hanuš Wiener
Kurt Wiener
Otto Wiener
Pavel Wiener
Petr Wiener
Ilsa Wienerová
Růžena Wienerová
Julius Winterberg
Ervin Wolf
Ida Wolfová
Terezie Wunschová
František Zunterstein
Jiří Pavel Zunterstein
Anna Zuntersteinová
Růžena Zuntersteinová
Poznámka:

http://www.vaclav-fiala.cz/sculptor/user/realizace/2012%20Pomnik%20obetem%20holokaustu.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3205-38504
Pomník přidal: Milan Lašťovka