Pezinok

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 01.07.2013
Umístění: Pezinok, Myslenická ulica, miestna časť Grinava, parčík medzi ev. kostolom a r.k. kostolom sv. Žigmunda
Nápis:
Ján Čermák 1893. 1915., Gejza Fakundiný 1898. 1918., Gustav Follrich 1895. 1817., Jozef Franko 1892. 1915., Štef. Gašparovič 1887. 1915., Gottl. Gschweng 1886. 1914., Gottfr. Gschweng 1895. 1916., Cypr. Hasenstab 1895. 1916., Štefan Klamo 1894. 1916., Gejza Krahulec 1897. 1918., Joz. Krasňanský 1879. 1914., Adalbert Mlýnek 1897. 1918.

Frant, Novotný 1881. 1918., Frant. Pažitný 1881. nezv., Ján Pažitný 1890. 1915., Ľudwig Pfeifer 1879. 1915., Ľudwig Šteberl 1891. 1918., Pavel Schay 1894. 1918., Ferd. Schüssler 1891. 1915., Gotth. Šimonovits 1894. 1916., Mart. Šmahovský 1897. 1917., Jozef Virgovič ml. 1898. 1917., Blažej Žák 1880. 1915.

1939 – PADLYM – HRDINOM – 1945
NIKTO NEMÁ VÄČŠIU LÁSKU, AKO TEN KTORÝ ŽIVOT
SVOJ OBETUJE ZA PRIATEĽOV SVOJICH (SV. JÁN 15. 13)

des. SEVERIN SANTNER *22.VI.1922 +13.IX.1944, voj. GUSTAV SATKO *29.IV.1922 +10.IX.1944, DOMINIK VIRGOVIČ *12.I.1912 +6.II.1945, slob. ŠTEFAN VAŠÍK *16.XI.1919 +27.XI.1941

Postavil Priateľ. podp.
spol. vysl. voj. generála
M. R. Štefánika
2/X. 1932

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°16'09.2'' E17°14'44.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 18.07.2013
Umístění: Pezinok, Myslenická ulica, miestna časť Grinava, parčík medzi ev. kostolom a r.k. kostolom sv. Žigmunda
Nápis:
V HRDINNOM BOJI ZA OSLOBODENIE
NAŠEJ VLASTI POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY

des. SEVERÍN SANDTNER *22.4.1922 +11.9.1944
des. GUSTÁV SATKO *23.4.1922 +10.9.1944
por. FRANTIŠEK LENNER *6.4.1916 +15.4.1945

TÝRANÝ A MUČENÝ GESTAPOM
BOL POPRAVENÝ DŇA 6.2.1945
DOMINIK VIRGOVIČ *12.2.1912

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°16'09.2'' E17°14'43.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás