Jičín

Pomník Jan Hus

Autor: Marek Lanzendorf, 25.02.2018
Umístění: Jičín, Husova, na rohu ulic Husova a Jungmannova
Nápis:
VDĚČNÉ PAMÁTCE
MISTRA JANA HUSA
občanstvo Jičínské
1872.

Zhotovil Sucharda
v Nové Pace.
Poznámka:

Socha od J. Suchardy, 1872. Pomník na Husově ulici je nejstarší Husův pomník v Čechách.
(zdroj: www.jicin.org )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Josef Bergr

Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Jičín, Husova 206
Nápis:
BRATR JOSEF BERGR
NÁČELNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JIČÍNSKÉ-ČÍŽKOVY,
UMUČEN V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE V OSVĚTIMI
DNE 10.5.1942 VE VĚKU 37 LET.

SOKOLSKÁ ŽUPA JIČÍNSKÁ-ČÍŽKOVA A OBECNÍ SPOŘITELNA JIČÍNSKÁ.

TATO DESKA KRYJE PRSŤ Z OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-26485
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Jičín, Husova 206
Nápis:
SOKOLSKÝM OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY
JOSEF BERGR OSVĚTIM 1942
VÁC. BOHÁČEK BUCHENWALD 1944
VILÉM BONDY V TÁBOŘE LODŽ
VÁC. DRAHOŇOVSKÝ AMBERK 1944
KAREL JOHN PADL ŽELCHOVICE 1938

ARNOŠT KAREIS OSVĚTIM
MUDR. ARNOŠT LUSTIG OSVĚTIM
JAN PAVEL TEREZÍN 1945
JOSEF POLÁK OSVĚTIM
JOS. ŘÍDKÝ POPRAVEN V BERLÍNĚ
LUDVIKA TAUSSIGOVÁ OSVĚTIM.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL JIČÍN.

SOCH. JOS. BÍLEK
ARCH. ZD. MUSIL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-22143
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi