Želiezovce

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2013
Umístění: Želiezovce, Námestie Sv. Jakuba
Nápis:
ŽIVÝM POKOJ
SLOBODA,
PADLÝM VĎAKA
NÁRODA

AZ ÉLŐKNEK
BÉKE,
SZABADSÁG,
AZ ELESETT
HŐSÖKNEK
NÉPÜNK HÁLÁJA

NA PAMIATKU OBETIAM
DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE
1939-1945

PADLÍ NA BOJISKU
A HARCTÉREN ELESETTEK

BARANYAI JÓZSEF, BARANYAI SÁNDOR, BARTOS LÁSZLÓ, BENE LAJOS, BENYO LAJOS, BÓNA LAJOS, CSEH JÓZSEF, DÁNIEL FERENC, DÓKA VILMOS, ĎURICA JÁN, ERTL ISTVÁN, ÉDER IMRE, GUBÍK ANDRÁS, HAJNOVICS JÁNOS, HANULA ISTVÁN, HORÁNSZKI SÁNDOR, KABAI LAJOS, KAJTÁR JÁNOS, KAJTÁR LAJOS, KOLOMPÁR JENŐ, KONCZ LAJOS, KOZÁK PÁL, KRIZSOVICS JÁNOS, KRIZSOVICS LAJOS, MAJTÁN GYULA, MÁTÉ JÁNOS, MÉSZÁROS GÉZA, MIHÁLY ISTVÁN, MIHÁLY LAJOS, MIHÁLY LÁSZLÓ, MINÁROVICS JÁNOS, MOLNÁR FERENC, NÉMETH FERENC, NÉMETH JÓZSEF, NOVÁK JÁNOS, OZSVALD DEZSŐ, PATUS JÁNOS, PAULISZ ERNŐ, RAFAEL JÁNOS, REMÉNYSÉG LAJOS, RENDEK LAJOS, SÉDA JÁNOS, SÉDA JÁNOS, SÉDA LAJOS, SUPPEN JÓZSEF, SZALAI ISTVÁN, SZALAI SÁNDOR, SZALMA FERENC, SZALMA LAJOS, SZTREDA JÁNOS, TAKÁCS LAJOS, TÁBIÁS LAJOS, TÓTH LAJOS, VANEK SÁNDOR, VAVRÓ L. KÁROLY, VÁRAY LAJOS, VISERACZKI JÁNOS, ZÓLYOMI LAJOS, ZIMMERMAN JÁNOS, ZVARA FERENC

OBETE BOJOV V ŽELIEZOVCIACH
A HARCOK ÁLDOZATAI ZSELÍZEN

BOGDÁNY MIHÁLY, BOZSENYIK LAJOS, CSATAI JÁNOSNÉ, ERTL TIBOR, GREGOR LAJOS, GREGOR LAJOSNÉ, GYÜRKY JÓZSEF, GYÜRKY JÚLIA, GYÜRKY VERONIKA, KONCZ JÁNOS, KONCZ JOLÁN, MAJTÁN JÓZSEFNÉ, MOLNÁR JOZSEF, MUKA LAJOS, NÉMETH KÁLMÁN, PÁSZTOR KÁLMÁN, SZÁMUEL ERZSÉBET, SZÁMUEL ILONA, SZÁMUEL IRÉN, TÓTH SÁNDOR, TÓTH ZSIGMOND, VANK GYULA, VARGA DÁNIELNÉ, VARGA LAJOS, VARGA LAJOSNÉ, VARGA ZSIGMOND, VÁMOS ERZSÉBET, VÁMOS JÁNOSNÉ, VENCEL LAJOS

OBETE HOLOKAUSTU
A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAI

MENÁ RODÍN
CSALÁDNEVEK

AZUSTEIN, BLAU, BLUM, BLUMENSTOCK, BRUCK, DEUTSCH, EIBENSCHÜTZ, ENGEL, GEMEINER, GERGELY, GROSZ, GROSZHAUSZ, GROSZMANN, HALMAI, HEIMANN, HOLZER Dr., JUNGREISZ, KOHN, LÁBESZ, LAUFER, LENGYEL, LICHTENSTEIN, MUNK, NEMSITZ, NEUHAUSZ, POLÁK, PREISICH, REZNYIK, RÓTH, SEIDNER, SINGER, STIENER, SCHWARC, SCHWIMMER, UNGÁR, WEIMANN, WEISZ, WERTHEIMER, WILD, WOHLNER, WOHLSTEIN

POČET ODVLEČENÝCH OSÔB 134
AZ ELHURCOLT SZEMÉLYEK LÉTSZÁMA 134

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°03'03.6'' E18°39'37.9''
Pomník přidal: Peter Pavlík