Soběslav

Hrob zajatců - občanů SSSR

Autor: Mgr. Petr Kozel, 17.11.2010
Umístění: Soběslav, Mrázkova, hřbitov
Nápis:
1945
Poznámka:

zdroj http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/
Od května do listopadu 1945 zde bylo pohřbeno 53 občanů SSSR, kteří se vraceli ze zajateckých táborů.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3110-33297
Souřadnice: N49°15'50.95'' E14°42'02.53''
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Sergej Seměnovič Kosousov

Autor: Mgr. Petr Kozel, 17.11.2010
Umístění: Soběslav, Mrázkova, hřbitov
Nápis:
ГВАРИИ ПОДПОЛКОВНИК
КОСОУСОВ
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
РОЖДЕНИЯ 18 СЕНТЯБРЯ 1908Г.
ГЕРОИСКИ ПОГИБ В БОРЬБЕ С
НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ
ЗА СОВЕТСКУЮ
СОЦИАЛИСТИЧЕCКУЮ РОДИНУ
И ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
НЕМЕЦКОГО ИГА
ДРУЖЕСТВЕННОГО
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО НАРОДА
8 МАЯ 1945 ГОДА
Poznámka:

Podle knihy Pohledy soběslavské autora Petra Lintnera můžeme doplnit další detaily. Dne 10. května 1945 konečně do města dorazila Rudá armáda. Jeli od Jindřichova Hradce. Mezi nimi bylo mnoho zraněných vojáků, kteří právě zde zemřeli na následky zranění. Mezi nimi byl i gardový podplukovník mot. dělostřelectva Sergej Semenovič Kosousov (pohřben dne 12.V.1945 – viz dobové foto z knihy). Dle pamětníků se však tehdy tiše šeptalo, že někteří vojáci zemřeli na otravu lihem, který v Soběslavi zabavili občanům i obchodníkům. Ostatky byly uloženy právě na místním hřbitově.
Ke konci Sergeje Kosousova lze dle drobné knihy pana Jaroslav Pražmy s názvem Na severozápad od Soběslavi doplnit další zajímavosti. Přenesme se do vesničky jménem Rybova Lhota nedaleko Soběslavi. Právě zde, ve sklepě pod hospodářským stavením zdejšího čp. 14, mělo být v květnu 1945 kvůli chladu uloženo právě jeho tělo. Byl prý raněn v bojích a cestou sem zemřel. Zdejší ženy ho prý oblékly a uložily do rakve, připravily věnce a květiny a druhý den byl vypraven pohřeb. Vezli ho na plošině vozu, který byl tažen koňmi až na soběslavský hřbitov. Po obou stranách vozu prý kráčela vojenská stráž s nasazenými bajonety. Za vozem šla v oděvu pravoslavného kněze žena, která mu sloužila i u obřadu u hrobu. Za ní následoval dlouhý průvod. Při spuštění rakve do hrobu vystřelila děla čestné salvy. Mezi vojáky byl prý sám Kosousov značně oblíbený. (zdroj http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/
Byl smrtelně zraněn západně od Jindřichova Hradce v polesí sv. Barbora, kde sovětská vojska narazila na skupinu ustupujících německých vojáků. Zemřel po cestě do Soběslavi, kde byl 12.5.1945 pohřben. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3110-10374
Souřadnice: N49°15'49.83'' E14°42'07.01''
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Semjon Fadějevič Šlapakov

Autor: Mgr. Petr Kozel, 17.11.2010
Umístění: Soběslav, Mrázkova, hřbitov
Nápis:
ЛЮБИМОМУ МУЖУ
ОТ ЖЕНЫ

ГВАРДИИ КАПИТАН
ШЛАПАКОВ
СЕМЕН ФАДДЕЕВИЧ
PОДИЛСЯ 8 ИЮНЯ 1920 года
СКОНЧАЛСЯ 7 ИЮНЯ 1945 года
Poznámka:

zdroj http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3110-11003
Souřadnice: N49°15'50.01'' E14°42'06.76''
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Mgr. Petr Kozel, 17.11.2010
Umístění: Soběslav, Mrázkova, hřbitov
Nápis:
1945

(deska)
КАМАЕВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
КИЕМА БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ
КОМЕНСКИЙ ВАСИЛИЙ
КОНСТАНТИНОВ ТИТ ИВАНОВИЧ
КРЕЧЕТОВ ВАСИЛ АНТОНОВИЧ
МАРКОВСКИЙ ИГНАТИЙ ИОСИФ
МЕРОЗЯНЦ ДИМИТРИЙ НИКИТИЧИН
МИРКУЛИН ЯКОВ МАРФИРОВИЧ
МУЛУМБАЕВ НУРБЕОЛЕН
ПОЛЯКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ПУПИРЕФ БОРИС ПАВЛОВИЧ
ТАРМОВОЙ ИВАН ВАСИЛЕВИЧ

(deska)
БАЛИБЕТИН ИВАН ГРИГОРЕВИЧ
БОРИСОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
БОНДАР ГРИГОРИЙ ПРОКОФЕВИЧ
ВОЛКОВ НИКОЛАЙ МИХАИЛОВИЧ
ГАЛАВИН ИВАН ФЕДОПОВИЧ
ГОЛИЦИН ШТЕФАН ЯПОФЕВИЧ
ГРИШИН НИКОЛЕЙ ПЕТРОВИЧ
ГУШТИН ДИМИТРИЙ ТПОХИНОВИЧ
ДИКОВ ТУХОН БОРИСОВИЧ
ЗАХАРОВ МАТИЕЙ ИВАНОВИЧ
ЗОНТУГ АЛБЕРТ ДЕНИСОВИЧ
ИВАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛ
ИВАНОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЕВИЧ
Poznámka:

Od května do listopadu 1945 zde bylo pohřbeno celkem 28 vojáků RA.
zdroj http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3110-10682
Souřadnice: N49°15'50.84'' E14°42'07.26''
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Felix Číhal

Autor: František Mrvka, 06.10.2017
Umístění: Soběslav, Mrázkova, hřbitov
Nápis:
FELIX ČÍHAL
PLUK. JEZD. V.V.
*20.XI.1864 +17.V.1940

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob voják Kubizňák

Autor: František Mrvka, 06.10.2017
Umístění: Soběslav, Mrázkova, hřbitov
Nápis:
RODINA
KUBIZŇÁKOVA
A
STUDÍKOVA
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Oběti 2. světové války

Autor: František Mrvka, 06.10.2017
Umístění: Soběslav, Mrázkova, hřbitov, v pravém rohu hřbitova
Nápis:
L. P.
1939 - 1945
A 8188
A 8778
NEZAPOMEŇ!
Poznámka:

Jde o dva neznámé - podle čísel asi francouzské vojáky - zajatce, vyhozené z transportu.
(zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3110-30023
Pomník přidal: František Mrvka