Kámen

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 23.08.2013
Umístění: Kámen, u zvonice, na konci obce
Nápis:
IN
RI

POCHVÁLEN BUĎ
PÁN
JEŽÍŠ KRISTUS
AŽ NA VĚKY AMEN!
VĚNOVÁN KU CTI A CHVÁLE
BOŽÍ A PAMÁTCE VÁCLAVA
RUŽIČKY
Z KAMENA
PADLÉHO NA ITAL. BOJIŠTI
27./1. R. 1918 ST. 24.L.

VĚNOVÁNA TÉŽ
VZPOMÍNKA JEHO PADLÝM
SPOLUBOJOVNÍKŮM
POSTAVEN OD MATKY
MARIE RŮŽIČKOVÉ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6109-09828
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Matěj Plášil

Autor: Daniel Mareš, 11.11.2018
Umístění: Kámen, křižovatka silnice II/19 Kámen - Tábor a silnice 128 Eš, Pacov, mezi stromy u křižovatky naproti nájezdu od obce Eš, mírně vlevo
Nápis:
KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ
A PAMÁTCE HROBU V DÁLI
MATĚJE PLÁŠILA
ROLNÍKA Z KAMENU
*24.2.1881 VE VĚŽNÉ
+27.3.1915 V SATORAUJHELY
V UHRÁCH

V mladém věku a plné síle
stal se obětí světové války
1914-1918
oplakáván od rodičů, manželky
a sourozenců.
Budiž jemu cizí země lehká!
Poznámka:

Část pomníku byla odpadlá a zakrytá zeminou, autor snímku jej dne 30. října 2016 vykopal i se svým otcem, očistil a odeslal data ke zveřejnění.
Následně provedli kompletní sestavení a opravy celého pomníku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Daniel Mareš
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník František Roubík

Autor: Daniel Mareš, 28.10.2016
Umístění: Kámen, silnice Kámen – Pelhřimov, 500m od obce Kámen, vlevo mezi stromy
Nápis:
NA PAMÁTKU
FRANTIŠKA ROUBÍKA
ROLNÍKA, VELITELE HASIČŮ Z KAMENA
RUSKÉHO LEGIONÁŘE,
KTERÝ PADL V BITVĚ U ZBOROVA
Poznámka:

Nesoulad mezi pomníkem a databází VÚA Praha vyplývá z následujícího textu:
Roubík (Roubik) František, nar. 9.12.1889 Eš okr. Pelhřimov, bytem Kámen. V RU armádě sloužil u 24. pluku polního dělostřelectva jako šikovatel. Zajat 19.8.1914, Cer (Srbsko). Do čs. legií ve Francii se přihlásil 14.9.1918, Brest. Zařazen 4.10.1918 jako četař k 23. střeleckému pluku. Službu v legiích skončil 31.8.1919, demobilizován byl 30.3.1920.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
V databázi žádný legionář s příjmením Roubík ve válce nepadl, všichni se vrátili do vlasti.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Daniel Mareš
Doplnění informací: Ing. František Jedlička