Chotiměř

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 07.08.2013
Umístění: Chotiměř
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
NEHYNOUCÍHO PŘÁTELSTVÍ
NÁRODŮ
SSSR a ČSR
ZPEČETĚNÉHO KRVÍ
VĚRNÝCH SYNŮ.

1918-1928
Jsem z Řípu posvátný kámen
staletý
usazen sem v upomínku oné doby,
kdy národ náš, v jho cizí zakletý,
střás okovy a procit z mdloby.
Stojí zas kde stával dříve
svobodný lid na svobodné půdě.
N.J.S.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4208-00562
Pomník přidal: Milan Lašťovka