Šamorín

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 24.03.2010
Umístění: Šamorín, Veterná, interiér kalvínskeho kostola
Nápis:
1914 – 1918

P. LÁSZLÓ MIHÁLY
TÜZERFŐHADNAGY
BUCSUHÁZY ÁRPÁD
ZÁSZLÓS
BARÁTH BÉLA +
BARÁTH PÁL ++
BUCSUHÁZY ANTAL
BUCSUHÁZY BÉNI
BUCSUHÁZY JÁNOS
BUCSUHÁZY JÓZSEF
BUCSUHÁZY LÁSZLÓ
MIKLÓS NÁNDOR
NÉMETH IMRE +
RÁCZ KÁROLY +
RÁCZ LAJOS ++

A
TESTET
MEGÖLHETIK
DE A LELKET NEM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°01'35.0'' E17°18'39.6'' (vchod do kostola)
Pomník přidal: Ladislav Barabás