Šamorín

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2010
Umístění: Šamorín, Dlhá, na rohu ulíc Dlhá a Bratislavská cesta
Nápis:
OBČANOM SLOVENSKA.
KTORÍ R. 1938-1945
POČAS MAĎARSKEJ OKUPÁCIE
JUŽNÉHO SLOVENSKA
TRPELI A POLOŽILI ŽIVOTY
ZA SUVERENITU A ÚZEMNÚ CELISTVOSŤ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
K 60. VÝR.
VIEDENSKÉHO DIKTÁTU
MATICA SLOVENSKÁ
Z PRÍSPEVKU ĽUDOVÍTA MIŠÍKA
SVETOVÝ ROK SLOVÁKOV 1998

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás