Blatná na Ostrove

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ladislav Barabás, 23.08.2013
Umístění: Blatná na Ostrove, pred kostolom Najsvätejšej Trojice
Nápis:
1914 - 1918
ALMÁSI MIHÁLY
BITTÓ OSZKÁR
CSÖLLE JÓZSEF
DERZSI REZSÖ
ÉRSEK MIHÁLY
FEJES ISTVÁN
LELKES ANDRÁS
MAJLÁTH ISTVÁN
MÉRI LAJOS
PUHA JÓZSEF
RAVASZ FERENC
RAVASZ VINCE

MAGYAROK NAGYASSONYA
KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

A má sodik világháborúban
elesett hösök emlékére
1941 - 1945
Almási Sándor, Magyarics Lajos
Almási József, Nagy Lajos
Almási Lajos, Szalay István
Albert Ferencz, Sárosvalvy László
Böhm István, Virágh Pál
Derzsi Sándor, Virágh József
Marczel László, Vaczulka József
Magyarics István, Végh Pál
Kolezár Vince
Poznámka:

Autor sochárskej časti: Alojz Rigele


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°00'16.4'' E17°26'22.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás