Chrastová Lhota

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jan Richter, 13.08.2013
Umístění: Chrastová Lhota
Nápis:
ANDENKEN AN DIE GEFALLENEN HELDEN
IM WELTKRIEGE
PAMÁTCE PADLÝM HRDINŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918

ANDERLE ANTON,
HOFFMANN JOSEF, HOLEC JOSEF, JANKU KONRAD,
JANKU LEOPOLD, KINTER FRANZ, KINTER ADOLF,
MACHACEK FELIX, NEUGEBAUER HEINRICH, STAUDT EMIL,
SCHWAB FRANTIŠEK, SEEMANN ANTON, VAIT FRANTIŠEK,
SVOJANOVSKÝ KARL, KOUDELKA JAN, VLČEK JOHANN,
PISCHL FRANZ, FRIEDL JOHANN, TUPETSCHEK JOSEF,
ALBL JOSEF, SCHNEIDER ALOIS

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5312-41794
Pomník přidal: Jan Richter
Příprava dat: Jiří Porteš