Kunice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Adam Vykydal, 23.09.2011
Umístění: Kunice, část obce Dolní Lomnice, při hlavní silnici
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝM 1914 1918.

GREGOR JOSEF
GREGOR VÁCLAV
HAVEL JOSEF
KAINS ALEXAND.
MATOUŠEK JOS.
ČELIKOVSKÝ KAR.

URBAN MATĚJ
PŘIBIL JOSEF
MÁLEK JOSEF
RATHEN JAN
MEDŘICKÝ VÁCL.
POTŮČEK ANTON.

VĚNUJÍ VDĚČNÍ OBČANÉ


Na přidané desce:

OBĚTI REVOLUCE 1945.
MAREK PILOUS

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2122-26867
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Adam Vykydal, 23.09.2011
Umístění: Kunice, parčík šikmo proti kostelu
Nápis:
BRATŘÍM ZAHYNUVŠÍM VE SVĚTOVÉ VÁLCE

BED. MRÁČEK *1884 +1917
FR. ZLATOHLÁVEK *1890 +1917
ANT. NOVOTNÝ *1881 +1918
JOS. FULÍN *1882

VĚNUJE SPOLEK VLAST V KUNICÍCH 1921

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2122-02557
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pomník Jiří Stuchlík

Autor: Adam Vykydal, 23.09.2011
Umístění: Kunice, před hřbitovem
Nápis:
ZA REVOLUČNÍCH BOJŮ V PRAZE 8.V.1945 BYL NĚMECKÝMI VRAHY ZASTŘELEN NÁŠ KAMARÁD
JIŘÍ STUCHLÍK
STÁR 17 LET

SVÉMU KAMARÁDU

KDYŽ PRAHOU VÝSTŘELY HŘMĚLY,
BARIKÁDY BRÁNIT JSME MĚLI,
PROTI TYRANŮM SE MĚLI BÍT,
TYS NÁM BYL KATY UMUČEN,
GESTAPÁKY JSI BYL ZASTŘELEN,
ABYCHOM MY MOHLI VOLNĚ ŽÍT.

TY ŽIJEŠ DÁL VŠAK MEZI NÁMI,
TVOU KRVÍ KVĚTEM PŘÍSAHÁM,
BARVY SVOBODY UŽ JSI ZŘEL,
MY KAMARÁDI VŠICHNI SLIBUJEM
ŽE VLAST PRO NIŽ JSI ZEMŘEL,
KE SLAVNÝM ZÍTŘKŮM ZBUDUJEM.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2122-02647
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Adam Vykydal, 23.09.2011
Umístění: Kunice 60, budova odborného učiliště
Nápis:
OBĚTI NACISTICKÉ TYRANIE

DR. VÁCLAV MÁCHA
NAR. 20.10.1889
ZASTŘELEN 8.6.1942

OTAKAR MLCH
NAR. 6.5.1902
UMUČEN 12.3.1945

JIŘÍ STUCHLÍK
NAR. 12.10.1928
ZASTŘELEN 8.5.1945

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2122-02616
Pomník přidal: Adam Vykydal