Mirošovice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Dušan Havlíček, 15.08.2020
Umístění: Mirošovice, U Zvoničky, na křižovatce s ulicí Hlavní
Nápis:
PADLÝM HRDINŮM
VĚNUJÍ SPOLUOBČANÉ
V MIROŠOVICÍCH
ROKŮ 1920

HAVLÍČEK JOS., JECH EM.,
HOLEŠOVSKÝ FR., KUMSTA JAN,
KUTSCHER JOS., MAŠEK JOS.,
ŠTĚPÁNEK JOS., TESAŘ JAN,
POSPÍŠIL JOS., MATYS JOS.,
KREJCÁREK, MALÝ JAN

OBĚTI NACISTICKÉHO, NĚMECKÉHO
NÁSILÍ V DOBĚ OKUPACE R. 1939 - 1945.
VÁCLAV ERNYGR R.41., JAN BÁRTA R.18.,
LADISLAV KOČÍ R.43., MILOSLAV ZÁRUBA R.21.,
VÁCLAV ŠAFAŘÍK R.30., JINDŘICH PTÁK R.20.,
RUDOLF VLČEK R.40., VLASTA MIKUŠOVÁ R.21.
Poznámka:

V r. 2012 navrhl Dušan Havlíček starostovi obce rekonstrukci zpustlého pomníku padlých (včetně nového ztvárnění prostranství.
Obec přispěla částkou několika desítek tisíc Kč na odbornou opravu pomníku a sloupky, zhotovení nové desky se jmény padlých během II. sv. války a zajistila vydláždění prostoru.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2122-02595
Pomník přidal: Adam Vykydal
Doplnění informací: Dušan Havlíček