Cítoliby

Tyršovo náměstí, nezařazeno

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 28.07.2013
Umístění: Cítoliby, před zámkem
Nápis:
VZPOMÍNKY ZANECHALI NÁM
PŘÍKLAD DALI SVĚTU
POPEL DĚJINÁM.

VÁCLAV KOZEL 24.10.1910 PADL 22.9.1938
BOHUSL. KRÁTKÝ 7.7.1914 POPR 29.9.1944
ZDENĚK MACH 16.1.1921 ZEMŘ 20.12.1945
JIŘÍ NOVÁK 1.11.1927 PADL 3.6.1945
JAN ŠAFRÁNEK 7.2.1897 POPR 12.6.1942
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA ČSL. SAMOSTATNOST
- 1938 - 1945 -

JAN HORÁČEK
VÁCLAV LIPERT
BOHUMIL MÁJ
KAREL MÜHLBERGER
VÁCLAV NEDOROST
KAREL NEUBERT
JINDŘICH NOVÁK
FRANT. POLÁNEK
TOMÁŠ STUDENÝ
VÁCLAV ŠLEJZAR
VÁCLAV ŠŤALÍK
OTTOKAR ŠTEMBERA
JOSEF VAJC
KAREL VOJÁČEK
VÁCLAV VOPATA

POSTAVENO PÉČÍ JEDNOTY
ČSL. OBCE LEGIONÁŘSKÉ
V CITOLIBECH
1927

JOSEF BORL
FRANT. BRINDLER
VÁCLAV DUFEK
VÁCLAV FOUSEK
VÁCLAV HALÍŘ
FRANT. CHARVÁT
FRANT KAISLER
AUG. KOLÁŘSKÝ
BOH. KOPECKÝ
VÁCLAV KOPTA
KAREL KUBATA
JOSEF LAVIČKA
VÁCLAV LEM
MILOŠ SCHNEIDER

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4207-00179
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Obětí napoleonských válek

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 06.05.2014
Umístění: Cítoliby, asi 500 metrů za obcí, vpravo komunikace směrem na Chlumčany
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

V roce 1813 bylo na tomto pozemku, za zdí dnes již neexistující bažantnice, pohřbeno nejméně 300 kozáků, příslušníků carské armády, kteří ve zdejším vojenském lazaretu nepřežili svá zranění z bitev u Drážďan a Chlumce. Podle záznamu ve farní kronice městyse Cítolib se proto poli, ležícímu u samotné katastrální hranice a v blízkosti barokní sochy sv. Barbory, dlouho říkalo Ruský hřbitov.

Situační mapka umístění Ruského hřbitova u Cítolib poskytuje prostorovou orientaci pamětního místa. Výřez dobové rakouské vojenské mapy z roku 1874 zobrazuje Cítoliby, téměř šedesát let po roce 1813. Dobové zobrazení kozáků z roku 1813 zachycuje výzbroj, výstroj a stav příslušníků carské armády.
Zřízeno péčí Úřadu městyse Cítolby (bez uvedení data). Text připravil Mgr. A. Hluštík, CSc.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4207-37525
Souřadnice: N50°20'05.83'' E13°49'36.34''
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Karel Trenkler

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 29.09.2016
Umístění: Cítoliby, hřbitov
Nápis:
KAREL
TRENKLER
*5.6.1895 †29.9.1957
Poznámka:

Trenkler Karel, *5.6.1895, Citoliby, okr. Louny, první hodnost v legiích vojín, poslední hodnost v legiích mladší ohněstrůjce, hodnost R-U armády vojín, datum zařazení do legie 8.12.1917, konec v legiích 2.8.1920, zkratky armád, u kterých sloužil LR, poslední útvar R-U armády 11. p. pl., první útvar v legiích 3. leh. děl. pl., poslední útvar v legiích 3. stř. pl., zajetí 29.12.1915, Čartorijsk, kód V, prameny osobní karta legionáře a legionářský poslužný spis,
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Jan Legát

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 29.09.2016
Umístění: Cítoliby, hřbitov
Nápis:
RODINA
PROCHÁZKOVA

ING. JAN LEGÁT
*1887 †1955
Poznámka:

Legát Jan, Ing. *8.11.1887, Křečov, národnost česká, štábní kapitán rak.-uh. armády, osobní číslo Z,
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Jan Císarik

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 29.09.2016
Umístění: Cítoliby, hřbitov
Nápis:
JAN CÍSARIK
*31.7.1925 †21.4.1973
Poznámka:

Cisárik Ján, Ján, *31.7.1925, Turzovka, okr. Čadca, národnost slovenská, kmenové číslo 28.154/M, datum a místo odvodu 13.02.1945, Poprad,
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Josef Fronk

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 29.09.2016
Umístění: Cítoliby, hřbitov
Nápis:
JOSEF FRONK
*16.12.1897 †28.5.1978
Poznámka:

Fronk Josef, *16.12.1897, Domažlice, okr. Domažlice, první a poslední hodnost v legiích vojín, hodnost R-U armády vojín, datum zařazení do legie 12.7.1918, konec v legiích 23.11.1921, zkratky armád, u kterých sloužil LI, první a poslední útvar R-U armády 7. stř. pl., první a poslední útvar v legiích 31. p. pl., zajetí 22.8.1917, Deskla, kód DM, prameny osobní karta legionáře a legionářský poslužný spis, poznámka: 13.5.1919 odešel do kurzu pohraniční fin. stráže,
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob František Morker

Autor: Milan Lašťovka, 01.06.2017
Umístění: Cítoliby, hřbitov
Nápis:
František Morker
c. k. nadporučík
naroz. 10. října 1830.
+ 18. března 1873.

Pomník přidal: Milan Lašťovka

Urny Markéta a Ondrej Derbákovi

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 29.09.2016
Umístění: Cítoliby, hřbitov
Nápis:
RODINA
DERBÁKOVA

ONDŘEJ
DERBÁK
*27.1.1914
†5.7.2012

MARKÉTA
DERBÁKOVÁ
*6.3.1919
✝nečitelné
Poznámka:

Derbák Ondřej, *27.1.1914, Koločava, okr. Volové+, národnost ukrajinská, vojín čs., datum a místo odvodu 07.11.1944,
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
Stojková (Derbáková) Markéta: *6.3.1919 Sziget, Rumunsko. Kmenové číslo: 110.713/Ž. Národnost: slovenská. Datum a místo odvodu: 05.01.1945 Chust. Číslo protokolu: 650/2325. Hodnost: nováček. (zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf František Malypetr

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 01.05.2014
Umístění: Cítoliby, hřbitov
Nápis:
Vzpomínáme
František MALYPETR
*26.9.1908 †17.4.1945
zahynul při posledním náletu na Kladno

Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf Václav Liprt

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 01.05.2014
Umístění: Cítoliby, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV LIPRT
*24.7.1892
NEZVĚSTNÝ Z RUS.BOJ. 15.4.1915

Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo