Prostějovičky

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Rozehnal, 08.07.2010
Umístění: Prostějovičky, před vchodem do hřbitova u obce
Nápis:
VZPOMÍNKA NA VÁS BRATŘI - CELÉHO NÁRODA
NĚKDEJŠÍ VOJÁCI - ZŮSTÁVÁ PO VÁS ŽAL.
BUREŠ Jaroslav 1888-1914,
ČERNÝ Jiří 1884-1915,
HRUBÝ Bohumil 1893-1923,
HUJIČEK Matouš 1876-1917,
KAPOUNEK Alois 1879-1917,
KONŠEL Frant. 1888-1918,
KUHN Hubert 1883-1916,
LISICKÝ Jan 1897-1916,
MAZÁČ Frant. 1882-1917,
NEZVAL Rudolf 1887-1914,
PEINLICH Jan 1875-1917,
PIŇOS Frant. 1897-1919,
SOLDÁN Frant. 1881-1918,
SOKOLA Jan 1888-1915,
ZAPLETAL Josef 1895-1920,
MELKA Josef 1883-1915.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-07481
Pomník přidal: Ivo Rozehnal