Nový Život

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ladislav Barabás, 23.07.2013
Umístění: Nový Život, časť Eliášovce, na cintoríne pri vchode
Nápis:
I. VILÁGHÁBORÚ.

AMBRUS GÁSPÁR
AMBRUS ISTVÁN
ELEK ISTVÁN
FARKAS GYULA
FARKAS PÉTER
BUDAY ISTVÁN
BUDAY ALAJOS
BANKÓ GYULA
MIKÉCZ ISTVÁN
KOLLÁTH ANTAL
KOLLÁTH LAJOS
KOLLÁTH JÁNOS
MÉRI VILMOS
TÓTH JÁNOS
SIMONICS JÁNOS
HOLOCSY JÓZSEF
VARGA IMRE
HORONY JÁNOS
MOLNÁR GYULA
RACSEK ANTAL
RACSEK JÁNOS
SZAMARÁNSZKY JÁNOS
DUDUCZ JÁNOS

EMLÉKEZÜNK

II. VILÁGHÁBORÚ.

FARKAS JÁNOS
BUGÁR FERENC
BUGÁR JÓZSEF
HOLOCSY BÉLA
TÓTH JÁNOS
MEZZEY LÁSZLÓ
FEKETE LAJOS
KMOTRIK JENŐ
CSÉMY ISTVÁN
HORONY ISTVÁN
MIKÉCZ ALAJOS
NAGY OSZKÁR

KIOLTOTT ÉLETETEK BÉKÉÉRT KIÁLT

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°07'08.6'' E17°27'55.5''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ladislav Barabás, 23.07.2013
Umístění: Nový Život, časť Tonkovce, na cintoríne
Nápis:
I. VILÁGHÁBORÚ
ANDRÁSSY ISTVÁN
BIRSELY ISTVÁN
BIRSELY JÁNOS
BITTERA MIHÁLY
BOGNÁR JÁNOS
CZIFFERI GYULA
CZIKOLLAI JÁNOS
CSEHY JÓZSEF
HOZNEDL JÓZSEF
HROZEK JÓZSEF
KEMÉNY JÓZSEF
KOVÁCS ISTVÁN
KOVÁCS MIHÁLY
MUNDI GYULA
MUNDI VINCE
NAGY JÁNOS
NAGY LAJOS
PUHA TITUSZ
RIGÓ JÓZSEF
TÓTH ALBERT

EMLÉKEZÜNK

II. VILÁGHÁBORÚ
BOGNÁR BOLDIZSÁR
BOGNÁR JÁNOS
CINZER ÁRPÁD
CSIBA FERENC
CZIKOLLAI REZSŐ
DANIS NÁNDOR
ERDŐDY TIVADAR
GÁNYOVICS LAJOS
HORVÁTH GÁSPÁR
HORVÁTH IMRE
JUHÁSZ DÉNES
KÖRMENDI ISTVÁN
MOKOS JÁNOS
SIMONEK JÓZSEF
SIPOS VINCE
SZABÓ GYÖRGY
SZMOZSÁNSZKY GYULA
VIZVÁRI VINCE

KIOLTOTT ÉLETETEK BÉKÉÉRT KIÁLT

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°07'19.8'' E17°26'13.9''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 25.11.2010
Umístění: Nový Život, časť Vojtechovce, vedľa hlavnej cesty, neďaleko futbalového ihriska
Nápis:
EMLÉKEZŰNK

I. VILÁGHÁBORÚ
GÁLFFI SÁNDOR, BOTH IMRE, KISS SÁNDOR, NÉMETH DEZSŐ, HORONY JÁNOS, ZENICS JÁNOS, ZENICS LAJOS, RAJCZI BENJÁMIN, CSÉFALVAI BOLDIZSÁR

II. VILÁGHÁBORÚ
CZÉRE JÓZSEF, CZÉRE FERENC, KISS BOLDIZSÁR, MOLNÁR REZSŐ, DEÁK LAJOS, JUHÁSZ JÁNOS

Kioltott életetek békéért kiált

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°06'07.0'' E17°28'31.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 03.06.2015
Umístění: Nový Život, cintorín v časti Malé Tonkovce, vedľa domu smútku
Nápis:
TONKHÁZÁNAK ELSŐ ES MÁSODIK
VILÁG HÁBORÚBAN ELESETT HŐSŐK
EMLÉKENEK NÉVSORA.

1914 – 1918.
FEHÉR MIHÁLY 1883.IX.20., KOVÁCS LAJOS 1872.X.15.

1940 – 1945.
KUCZMAN GYULA 1913.VIII.4., CSEHY LÁSZLÓ 1916.VI.16., DUDUCZ LAJOS 1908.VI.2., FELLINGER KÁROLY 1903.X.4., FARKAS LAJOS 1914.VII.18., LUSZTIG JÁNOS 1920.VIII.25., LUSZTIG FERENCZ 1922.IV.4., MÉRY TITUS 1916.III.2., PUCZ LAJOS 1909.VIII.22., TAKÁCS JÓZSEF 1917.III.13., TAKÁCS ISTVÁN 1918.IV.2., MÉRY JÓZSEF 1919.V.2.

ÖRÖK EMLÉKTEK SZIVÜNKBE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°06'51.3'' E17°27'11.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník revolúcie 1848/49

Autor: Ladislav Barabás, 29.04.2016
Umístění: Nový Život, parčík pred domom č. 282 v časti Eliašovce
Nápis:
1848
1849

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°7'21.4'' E17°27'48.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Alajos Mikécz

Autor: Ladislav Barabás, 28.05.2015
Umístění: Nový Život, na cintoríne v časti Eliášovce.
Nápis:
IFJ.
MIKÉCZ ALAJOS
ELÉKÉRE. SZ. 1922
KI HŐSIHALÁLT HALT
S MESSZEFÖLDÖN
HAGYTA EL
FIATAL ELETÉT
1945
Poznámka:

A. Mikécz je aj na pomníku padlých v 2. svetovej vojne.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°07'07.5'' E17°27'55.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf István a János Birsely

Autor: Ladislav Barabás, 03.06.2015
Umístění: Nový Život, cintorín v časti Tonkovce, 4. rad
Nápis:
A világháboruban
elesett
BIRSELY
ISTVÁN
1881 – 1915.
ÉS TESTVÉRE
JÁNOS
1887 – 1915.
emlékének
Poznámka:

tie isté mená sú aj na pomníku na cintoríne


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°07'20.6'' E17°26'14.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ferenc Csiba

Autor: Ladislav Barabás, 03.06.2015
Umístění: Nový Život, cintorín v časti Tonkovce, 2. rad za polovicou cintorína
Nápis:
ITT ÖRIZZÜK
IFJ. CSIBA FERENC
EMLÉKET
*1927 6.1. †1945 5.5.

KI A HAZÁT VÉDVE.
HŐSI HALÁLT HALT.
ADJ URAM NEK !
ÖRÖK NYUGODALMAT.
Poznámka:

Ferenc Csiba je uvedený medzi padlými na pomníku na cintoríne


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°07'21.3'' E17°26'15.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Gyula Szmozsánszky

Autor: Ladislav Barabás, 03.06.2015
Umístění: Nový Život, cintorín v časti Tonkovce, 8. rad
Nápis:
Itt őrizzük
a II. világháborúban elesett édesapánk
SZMOZSÁNZSKY GYULA
emlékét

Nyugodjanak békében!
Poznámka:

jeho meno je medzi padlými v druhej svetovej vojne na pomníku na cintoríne


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°07'20.9'' E17°26'14.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Lajos Duducz

Autor: Ladislav Barabás, 03.06.2015
Umístění: Nový Život, cintorín v časti Malé Tonkovce, vľavo od domu smútku
Nápis:
E SÍRNÁL ŐRIZZÜK
A II. VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT ÉDESAPÁNK
DUDUCZ LAJOS EMLÉKÉT
1908 - 1943

Nyugodjanak békében.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°06'51.7'' E17°27'12.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás