Letonice

1. máje, Osvobození

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Milan Kincl, 16.03.2009
Umístění: Letonice, 1. máje, u hlavní silnice
Nápis:
Na památku osvobození
československého národa
a padlým spoluobčanům
věnuje obec

1914
Polach Jan
Lefner Gab.
Štrublík Jos.
1915
Hála Jos.
Zourek Meth.
Hrabovský Václav
Grác Jos.
Míča Frant.
Lokaj Jan
Kovář Jos.
Barek Frant.
1916
Pospíšil Frant.
Matyáš Karel
Rotrekl Bart.
1916
Pilát Inoc.
Pajtl Bohumil
Courek Ant.
Vlach Jos.
Rotrekl Šimon
1917
Skokan Frant.
Lefner Jan
Suchánek Viktor
Sajlt Tomáš
1918
Malý Alois
Julínek Jos.
Ledvina Frant.
Malý Jos.
Tesáček Hynek

1915 Hala Josef
1916 Čech Frant.
1917 Pospíšil Cyril
1919 Rotrekl Jos.

Nezvěstní:
Spáčil Jaroslav, Rotrekl Štěpán

(spodní deska s fotografií)
Neumřel, kdo vyrval hřeby z rukou
matky-vlasti, na kříž rozpjaté.
Neumřel, kdo pohrdaje mukou,
svobody svým bratřím dobyl svaté.
JOSEF ROTREKL,
řídící učitel, nadporučík Čs.armády a člen odbojové
skupiny plk. Štěrby, byl dne 29.října 1941 popraven
v Brně Konicových kolejích německými vrahy,
jako český vlastenec.
Čest a sláva jeho památce!
Poznámka:

na desce k 1. sv. válce v pravém dolním rohu podpis výrobce desky: V.Semerák & SP. Olomouc


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6205-17789
Souřadnice: N49°10'37.76'' E16°57'34.58''
Pomník přidal: Milan Kincl

Pamětní deska Jan Podveský

Autor: Zdeněk Surýnek, 09.09.2011
Umístění: Letonice, Osvobození, na domě č.p.120
Nápis:
V LETECH 1967 – 1974 ZDE ŽIL A PŮSOBIL
MONS. JAN PODVESKÝ
1909 – 1994
PRO SVŮV VZORNÝ KNĚŽSKÝ A OBČANSKÝ ŽIVOT
BYL KOMUNISTICKÝM REŽIMEM PRONÁSLEDOVÁN.
V LETECH 1951 – 1963 BYL VĚZNĚN. Z LETONIC BYL
PRO SVOU HORLIVOU PASTÝŘSKOU SLUŽBU VYHOŠTĚN.
NA VĚČNOU VZPOMÍNKU
VĚNUJÍ FARNÍCI A PŘÁTELÉ
L.P. 2002

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek