Prievaly

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Feďo Vrábel, 03.07.2013
Umístění: Prievaly, na námestí pred Obecným domom
Nápis:
PAMIATKE PADLÝCH VO SVETOVEJ VOJNE
1914 – 1918
VENUJÚ SPOLUOBČANIA
1939

PÚTNIK ZVESTUJ SPOLUOBČANOM, ŽE MY TU
MŔTVI LEŽÍME, AKO ZÁKONY KÁZALY NÁM.

ADAMČÍK MARTIN 1873 1916 BERGER MÓRIC 1894 1918 BÍLIK ŠTEFAN 1878 1914 BILKA JOZEF 1887 1915 FRANK JOZEF 1894 1917 HLAVATÝ ŠTEFAN 1895 1915 HOLIČ JOZEF 1889 1917 KOVALOVSKÝ JÁN 1895 1917 KRAJČÍRIK JÁN 1895 1916 KRAJČÍROVIČ ŠTEF. 1878 1914 MIHAL JOZEF 1898 1916 OLŠOVSKÝ JÁN 1894 1916 OLŠOVSKÝ JOZEF 1882 1914 PETRÁŠ JOZEF 1898 1918 ŠKVOREC JURAJ 1866 1917 VANEK JOZEF 1894 1916 BEŇÁK PAVEL 1895 1916 PETRÁŠ IGNÁC 1898 1918
POLLÁK JOZEF 1894 1917 UHRINEK ONDREJ 1895 1916 VALENT ANTON 1896 1916
VELICKÝ PAVEL 1879 1916 ZÁVIŠ JOZEF 1879 1914 ZOVÁK PAVEL 1894 1915
Poznámka:

Zaujímavé je, že pomník je venovaný slovenským príslušníkom rakúsko-uhorskej armády, ale vojak má na hlave prilbu vzor Adrien, akú používali francúzski vojaci a československí legionári.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Feďo Vrábel, 03.07.2013
Umístění: Prievaly, na námestí pri kostole
Nápis:
nečitelný

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2014
Umístění: Prievaly, vľavo od vchodu do Obecného úradu Prievaly
Nápis:
TÁTO BUDOVA PRE MNV
POŠTU A TELEKOMUNIKÁCIE
BOLA DANÁ DO UŽÍVANIA
V ROKU 25. VÝROČIA
OSLOBODENIA OBCE
PRIEVALY
SOVIETSKOU ARMÁDOU
MNV A OBČANIA
6. IV. 1970

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'24.0'' E17°20'57.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás