Veřovice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 13.07.2013
Umístění: Veřovice, u hlavní komunikace, pod kostelem
Nápis:
1939 - 1945.
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI POLOŽILI ŽIVOT ZA OKUPACE
PITERAK ANTONÍN.
MATUŠ ČENĚK.
KUBEČKA FRANTIŠEK.
FAJÁREK KAREL.
HAŘMÁNEK JOSEF.
KŘIŽEK OLDŘICH.
KOŽANÝ KAREL.
PITR INOCENC ML.
PITR INOCENC ST.
PITRLA KAREL.
HOĎÁK FRANTIŠEK.
MACÍČEK JAROSLAV.
BARTOŇ MILAN.
KOCIAN JAN.
BLAŽEK ČENĚK.
BARTOŇ EDUARD.

ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8105-26261
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 13.07.2013
Umístění: Veřovice, pod kostelem
Nápis:
L.P. 1931

OBĚŤ SVĚTOVÉ VÁLKY 1914-1918.
FAJÁREK JAN 1889.1915.
BARTOŇ JAN 1887.1915.
BARTOŇ JAN 1889.1915.
BARTOŇ JAN 1889.?
BARTOŇ JOS. 1899.1918.
BARTOŇ VINC. 1892.1918.
BESEDA ADOLF 1885.1916.
BESEDA ANT. 1880.1917.
BESEDA FR. 1878.1918.
BESEDA TOM. 1898.1916.
BESEDA VINC. 1889.1915.
BLAŽEK VINC. 1879.1918.
CVÁČEK JOS. 1883.1918.
FOJTÍK ČENĚK 1875.1918.
GERYK ADOLF 1892.1915.
GERYK ED. 1887.1914.
GERYK FR. 1893.1918.
GERYK JAN 1877.1917.
GERYK JOS. 1891.1915.
GERYK JOS. 1892.1916.
GERYK VINC. 1895.1915.
GROZMAN JAN 1887.1915.
GERYK JINDŘ. 1898.1917.
HOLUB ČENĚK 1893.1915.
KOCIÁN ADOLF 1884.1915.
KOCIÁN ADOLF 1884.1915.
KOCIÁN VINC. 1876.1916.
KŘÍŽEK ADOLF 1900.1918.
KŘÍŽEK JINDŘ. 1894.1916.
KŘÍŽEK VOJT. 1892.1914.
KUBEČKA JAN 1896.1916.
LACINA FR. 1875.1914.
LACINA FR. 1893.1918.
LACINA JAN 1869.1918.
MACH VINC. 1896.1915.
MAREK AUG. 1884.1914.
MAREK JAN 1876.1916.
MAREK JAN 1892.1915:
MAREK JINDŘ. 1888.1915.
MAREK JOS. 1890.1915.
MAREK VINC. 1899.1918.
MATUŠ ADOLF 1883.1916.
MATUŠ FR. 1879.1917.
PÍTR FR. 1879.1917.
PÍTR JINDŘ. 1892.1916.
PÍTR JINDŘ. 1896.1918.
SLAVÍK VINC. 1889.1918.
SÝKORA ADOLF 1885.1914.
ŠPUREK JAN 1884.1918.
ŠTĚPÁN JAN 1885.1914.
TOMÁNEK JAN 1894.1915.
URBANOVSKÝ J. 1897.1918
VAŠUT JUL. 1884.1916.
ZAPLETAL ANT. 1881.1916.

POUTNIČE, ZVĚSTUJ RODÁKŮM,
ŽE MY ZDE LEŽÍME,
JAKOŽ ZÁKONY KÁZALY NÁM!

ZBUDOVÁN ??? PŘÍBUZNÝCH
PO PADLÝCH ??? VE VÁLCE.
Poznámka:

poslední 2 řádky nápisu na patě pomníku jsou poškozené a částečně z fotografie nečitelné.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8105-37182
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska František Kubečka

Autor: Lenka Šimčíková, 13.07.2013
Umístění: Veřovice, budova nádraží, nástupiště
Nápis:
1939 - 1945
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽIL ŽIVOT ZA OKUPACE
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANEC
FRANTIŠEK KUBEČKA
17.11.1943 UMUČEN.
ČEST JEHO PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8105-37462
Pomník přidal: Lenka Šimčíková