Starojická Lhota

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Lenka Šimčíková, 21.05.2013
Umístění: Starojická Lhota, pod kostelem, naproti obchodu
Nápis:
NA POČEST OSVOBOZENÍ OBCE
RUDOU ARMÁDOU VĚNUJÍ
OBČANÉ STAROJICKÉ LHOTY.
1945 - 1975

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8115-26224
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 21.05.2013
Umístění: Starojická Lhota, hřbitov, na ústředním hřbitovním kříži
Nápis:
PAMÁTCE
VOJÍNŮ, PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918
DORÁZIL KAREL Č. 37 † 27.VIII.1914.
HORÁK ANTONÍN Č.1 † 16.X.1914.
SEGEŤA FRANT. † 18.II.1915
JEVICKÝ BOHUMIL † 3.IX.1915
HYPEL THEODOR † 4.IX.1916.
ŽLÉBEK FRANT. † 5.IX.1916.
DORAZIL KAREL č. 33 † 28.IV.1918.
SEGEŤA EDUARD † 15.VII.1918.
GLOGAR ANTONÍN † 28.IX.1918.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8115-26225
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Hrob Jan Segeťa

Autor: Lenka Šimčíková, 21.05.2013
Umístění: Starojická Lhota, hřbitov
Nápis:
MUDr. JAN SEGEŤA
PLUKOVNÍK ZDRAVOT. V.V.
*28.II.1882 †28.VIII.1942.

CELÝ ŽIVOT VĚNOVAL JSI LÁSCE K BLIŽNÍMU,
KÉŽ LÁSKA BOŽÍ TEĎ TVOU ODMĚNOU!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Lenka Šimčíková