Leskovec

Památník Obětem 2. světové války - Juříčkův mlýn

Autor: Lenka Šimčíková, 26.05.2013
Umístění: Leskovec, Juříčkův mlýn
Nápis:
(deska venku)
ZDE STÁLA USEDLOST
VE KTERÉ BYLA
FAŠISTY DNE 3.IV.1945
UMUČENA PĚTIČLENNÁ RODINA
JUŘÍČKOVÁ A TŘI PARTYZÁNI
I. ČS PARTYZÁNSKÉ BRIGÁDY
JANA ŽIŽKY.

(deska uvnitř)
SKLEP JUŘÍČKOVA MLÝNA BYL UPRAVRN
JAKO OŠETŘOVNA PRO RANĚNÉ PARTY -
ZÁNY. DNE 3. DUBNA 1945 RÁNO OBKLÍ -
ČILI NACISTÉ JUŘÍČKŮV MLÝN. V PAL -
BĚ VYVLÉKLI Z MLÝNA HOSPODÁŘE JANA
JUŘÍČKA, JEHO ŽENU FRANTIŠKU, DCERY
FRANTIŠKU A MAŘENKU. SYN JAN, PARTY -
ZÁN OLDŘICH KAŇOK, SOVĚTŠTÍ PAR -
TYZÁNI ALEXANDR KOTLJAROV A SER -
GEJ SOROKIN PADLI V NEROVNÉM BOJI.
OŠETŘOVATEL OLDŘICH BLÁHA BYL OD -
VLEČEN DO KONCENTRAČNÍHO TÁBORA.
KONSTANTIN KALABALIN A VASIL SAPEL -
NIK PŘEČKALI ŘÁDĚNÍ NACISTŮ V NÁ -
HONU POD MLÝNSKÝM KOLEM. PO KRU -
TÉM VÝSLECHU VHODILI FAŠISTÉ ZMU -
ČENÉ ČLENY JUŘÍČKOVY RODINY DO HO -
ŘÍCÍHO MLÝNA.

ČEST A VĚČNÁ PAMĚŤ PADLÝM
HRDINŮM!
Poznámka:

V troskách mlýnu je dnes zřízena pietní síň padlým hrdinům.
Podrobnosti viz:
http://www.jurickuvmlyn.unas.cz/foto.htm
http://www.prlov.estranky.cz/clanky/vypaleni-jurickova-mlyna.html


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01183
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Babica Roman

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 26.05.2013
Umístění: Leskovec, hřbitov
Nápis:
JOSEF BĚLÍČEK
POLANKA 1894 1917
JOSEF BĚLÍČEK
Z ČÍS.30 1893 1915
JAN BĚLÍČEK
1893 1918
KAREL CEDIDLA
1895 1917
JOSEF ČUBA
1876 1915
JAN LABAJ
Z ČÍS. 18 1877 1915
JAN LABAJ
Z ČÍS. 73 1889
JAN MACHALEK
1893 1917
PAVEL MACHALEK
1891 1914
JIŘÍ MASAŘ
1885 1918
JAN MUCHA
Z ČÍS. 31 1891 1914
JAN MUCHA
Z ŠÍS. 18 1898 1917
JOSEF MUCHA
1870 1918
PAVEL MUCHA
1887 1918
JOSEF STANĚK
1890 1915 POLANKA
JAN ŠEFČÍK
1889 1918
ŠTĚPÁN ŠŤASTNÝ
1898 1918
FRANTIŠEK ŠŤASTNÝ
1896 1916
JOSEF VAŠÍK
1887 1917
PAVEL VYCHLOPEŇ
1887 1916
JAN VYCHLOPEŇ
1879 1914
JOSEF VYCHLOPEŇ
1879 1916
JAN ZGARBA
1876 1918

PADLÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918 VĚNUJÍ OBČANÉ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01086
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 26.05.2013
Umístění: Leskovec, hřbitov
Nápis:
OBĚTEM GERMÁNSKÉ TYRANIE 3. IV. 1945
POSTŘILENA A UPALENA ROD. JUŘÍČKOVA č. 67
JAN * 10. II. 1895 A JEHO MANŽELKA FRANTIŠKA * 16. VII. 1902.
SYN JANEK * 5. XI. 1926. DCERY FANUŠKA * 13. III. 1929
A MAŘENKA * 10. V. 1931.

ČS. PARTYZÁN OLDŘICH KAŇOK * 3. I. 1927.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01184
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 26.05.2013
Umístění: Leskovec, na budově OÚ
Nápis:
VYPÁLENÁ PASEKÁŘSKÁ USEDLOST PARTYZÁNSKÉ
RODINY JUŘÍČKOVY MĚLA DOMOVNÍ ČÍSLO 67.
NA VELKOU PAMĚT UMUČENÉ RODINY PONESE
POPISNÉ ČÍSLO 67 TATO BUDOVA
RADA MNV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01150
Pomník přidal: Lenka Šimčíková