Šenov

Kaštanová, Kostelní, U Kaple, U Nádraží, Za Pomníkem

Hrob Antonín Škapa

Autor: Marek Skýpala, 23.12.2018
Umístění: Šenov, Kaštanová, městský hřbitov
Nápis:
ANTONÍN
ŠKAPA
Z VÁCLAVOVIC
* 20. III. 1895 + 16. VIII. 1923
Poznámka:

Antonín Škapa po obecné škole pracoval jako dělník. Vojenskou službu zahájil dne 15.4.1915. Zajat byl jako vojín 5. praporu polních myslivců dne u 1.7.1917 u Zborova. Do čs. armády se přihlásil dne 28.8.1917 v Samarské oblasti. Byl zařazen k 8. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 13.12.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'19.26'' E18°22'7.46''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Lucuk

Autor: Marek Skýpala, 27.09.2020
Umístění: Šenov, Kaštanová, městský hřbitov
Nápis:
JOSEF * 14.3.1914 + 6.1.1994
Poznámka:

Josef Lucuk se narodil v rodině volyňských Čechů v obci Svatá v Rovenské oblasti. Na Volyni se vyučil cukrářem a tam i pracoval. Oženil se ve 25 letech se Žofii Dombrowskou, která utíkala z Polska před německou okupací a našla útočiště právě na Svaté. V roce 1944 se přihlásil do československé armády, kde byl vycvičen jako spojař. Zůčastnil se i bojů na Dukle a při osvobozování Československa byl několikrát vyznamenán i povýšen. Po válce odešel z armády jako rotmistr a již zůstal v Československu. V roce 1949 po komunistickém převratu mu bylo podnikání zkonfiskováno a byl odsouzen. Po odstěhování rodiny do Ostravy mu byl trest překvalifikován na podmínečný s tím, že bude pracovat jako dělník na budování socialismu. Žil u Havířova.
(zdroj: www.volynaci.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'18.45'' E18°22'12.72''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Antonín Slíva

Autor: Marek Skýpala, 27.09.2020
Umístění: Šenov, Kaštanová, městský hřbitov
Nápis:
ANTONÍN SLÍVA
* 14.5.1896 + 22.7.1974
Poznámka:

Antonín Slíva se narodil v Šenově. Po obecné škole pracoval jako krejčí. Zajat byl jako vojín 15. zeměbraneckého pěšího pluku dne 17.5.1916 u Retkova. Do čs. vojska byl zařazen dne 15.4.1918 po přihlášení v Caricynu. Nastoupil k 9. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 14.8.1920 jako vojín týlu 3. divize.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'18.79'' E18°22'13.31''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Ludvík Tvrdý

Autor: Marek Skýpala, 27.09.2020
Umístění: Šenov, Kaštanová, městský hřbitov
Nápis:
LUDVÍK TVRDÝ
* 13.8.1901 + 22.1.1989
Poznámka:

Ludvík Tvrdý se narodil v Dolních Domaslavicích. Od roku 1916 pracoval ve Vítkovických železárnách. Od roku 1921 byl členem KSČ. V letech 1922 - 1924 vykonával vojenskou službu u Pěšího pluku 38 v Praze. Dosáhl hodnosti četaře. Po vojně žil v Šenově, kde byl nadále aktivní v KSČ. Za války se podílel na ilegální práci a byl odsouzen na 2,5 roku káznice. Trest vykonal v Ratiboři, na Mírově, ve Vratislavi a Varnsdorfu. Po válce byl velmi aktivním funkcionářem KSČ a Národní fronty v Šenově.
(zdroj: TVRDÝ L.: 700 let Šenova. Šenov 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'17.31'' E18°22'12.31''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Gavelčík

Autor: Marek Skýpala, 04.02.2022
Umístění: Šenov, Kaštanová, městský hřbitov
Nápis:
JOSEF GAVELČÍK
Pplk. letectva
19.12.1905 - 5.11.1990

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'19.02'' E18°22'16.74'' (místo hrobu)
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Jindřich Zegzulka

Autor: Marek Skýpala, 23.12.2018
Umístění: Šenov, Kaštanová, městský hřbitov
Nápis:
V UPOMÍNKU
NA NAŠEHO NEZAPOMENUTELNÉHO
SYNA A BRATRA
JINDŘICHA
ZEGZULKU
Z VENCLOVIC.
ČETAŘE C. A K. 31. PĚŠ. PLUKU,
KTERÝ PADL HRDINSKOU SMRTÍ
V BOJI ZA CÍSAŘE A VLAST
DNE 28. SRPNA 1914
V BYSTŘICI V RUS. POLSKU
VE VĚKU 28 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'18.28'' E18°22'7.73''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pamětní deska Vilém Maňovský

Autor: Marek Skýpala, 19.08.2015
Umístění: Šenov, Kostelní 128, ústřední hala přízemí Šenovské knihovny a muzea
Nápis:
SOKOL ŠENOV
100
1912 – 2012

VILÉM MAŇOVSKÝ
*1.2.1894 +9.2.1942
učitel a ředitel školy v Šenově
starosta Sokola Šenov
UMUČEN V OSVĚTIMI 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'1.04'' E18°22'8.78''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Gustav Spratek a hrob Pavel Spratek

Autor: Marek Skýpala, 04.02.2022
Umístění: Šenov, U Kaple, evangelický hřbitov
Nápis:
RODINA
SPRATKOVA

GUSTAV
* 23.III.1910 + 2.III.1942

PAVEL
* 6.XII.1880 + 12.V.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'11.71'' E18°22'53.23'' (místo hrobu)
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pamětní deska Ludvík Svoboda

Autor: Marek Skýpala, 19.08.2015
Umístění: Šenov, U Nádraží 378, bývalá budova Šenovského nádraží
Nápis:
V TÉTO STANICI 5. ČERVNA 1939 VE 23.30 HODIN
S OBĚTAVOU POMOCÍ ČLENŮ
OSTRAVSKÉ ODBOJOVÉ ORGANIZACE ŽELEZNIČÁŘŮ
NASTOUPIL SVOU ILEGÁLNÍ CESTU ZA HRANICE
ČELNÝ ORGANIZÁTOR
ČESKOSLOVENSKÉHO ZAHRANIČNÍHO VOJENSKÉHO ODBOJE
ARMÁDNÍ GENERÁL
LUDVÍK SVOBODA
LEGENDÁRNÍ VELITEL ČS. VOJENSKÝCH JEDNOTEK V SSSR
TROJNÁSOBNÝ HRDINA ČSSR A HRDINA SSSR
ČLEN PŘEDSEDNICTVA ÚV KSČ A PREZIDENT ČSSR

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°46'35.9'' E18°22'8.49''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Skýpala, 31.05.2013
Umístění: Šenov, Za Pomníkem, na křižovatce
Nápis:
1914 - 1918
ADAMUS FRANTIŠEK
BARTEL FRANTIŠEK
BERNATÍK ANTONÍN
BLAŽEK ANTONÍN
DRAGON PAVEL
FIKÁČEK JOSEF
GUŇKA ANTONÍN
HALEŠ JINDŘICH
CHLÁPEK FRANTIŠEK
JAROŠ JINDŘICH
KRESTA LUDVÍK
KUBINA JOSEF
KUSÁK ADOLF
LAZAR ADOLF
MICHÁLEK ANTONÍN
MIKULENKA FRANTIŠEK
MOKROŠ JOSEF
MOKROŠ PAVEL
MOTLOCH JAN
NAJSAR JOSEF

1914 - 1918
PASTRŇÁK FRANTIŠEK
POLÁK ADOLF
PUTNIOŘ FRANTIŠEK
PUTNIOŘ JOSEF
SLÍVA FRANTIŠEK
SMEJA JOSEF
TOMAN FRANTIŠEK
TOMAN JAN
TOMIS LUDVÍK
TOMIS RUDOLF
TVARDEK RUDOLF
URBANEC KAREL
VALOVÝ FRANTIŠEK
VAŠÍČEK FRANTIŠEK
VAVREČKA JAN
VÍTEK JAN
VRUBEL VINCENC
VŘETIONKA ADAM
ZAHRADNÍK ADOLF
ŽILA FRANTIŠEK

1939 - 1945
BIERZOVÁ KRISTINA
BLAŽEK JINDŘICH
DROZD LUDVÍK
DROZDOVÁ MARIE
GŘEGOŘ RUDOLF
KIKA JAN
KOLÁŘ JIŘÍ
KOLÁŘ VÁCLAV
KREČMER KAREL
LIPINA JAN
MAŇOVSKÝ VILÉM
MOKROŠ KAREL
MOKROŠ MIROSLAV
MOTLOCH EMIL
PŘEČEK MIROSLAV
SLANÝ JAN
SLÍVA ANTONÍN
SPRATEK GUSTAV
SPRATEK PAVEL
SVRČINA GABRIEL
ŠEBESTA MILOSLAV
VAŠEK JINDŘICH
VAŠÍČEK JOSEF
ZELINOVÁ FRANTIŠKA

ZIEG ANNA
ZIEG LONA


NA VĚČNOU PAMĚŤ
16
HRDINNÝCH
RUDOARMĚJCŮ
KTEŘÍ PADLI PŘI
OSVOBOZOVÁNÍ
ŠENOVA V KVĚTNU
1945
SVOU KRVÍ ZPEČETILI
SLOVANSKÉ
BRATRSTVÍ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-22027
Souřadnice: N49°47'4.44'' E18°22'26.28''
Pomník přidal: Marek Skýpala