Štědrákova Lhota

Pomník Obětem 1. a 2.světové války

Autor: Marek Skýpala, 19.05.2013
Umístění: Štědrákova Lhota, pomník u cesty, u budovy penzionu a nedaleko od kostelíka
Nápis:
Stálou upomínku
těm, kteří se
svobody nedočkali.

ANTONÍN PLEYER
*1910 +1945 DRÁŽĎANY
FRANTIŠEK DIVIŠ
*1907 +1945 TEREZÍN
JAN DIVIŠ
*1882 +1945 ŠT. LHOTA
FRANTIŠEK KOUŘIL
*1872 +1944 ŠT. LHOTA

Padlí:
1915
Diviš Ant.
Kouřil Jos.
Reichel Frant.
Weiser Frant.
1916
Gronych Emil
Hlavsa Adolf
Márych Jos.
1917
Olbrich Frant.
Podhorný Jos.
1918
Turek Jan.

Nezvěstní:
1914
Gronych Jos.
1916
Augustin Frant.
Skokan Stan.
Turek Frant.
1917
Joklík Jos.
1918
Švub Jan.
Poznámka:

Památník postavili občané obce ve školní zahrádce v červnu 1923 pomocí sbírky. Udržování zůstala na odboru Národní jednoty, protože obecní zastupitelstvo ho odmítlo vzít do své správy, jelikož na něm není žádný křížek. Pomník byl koupen v Dolní Lipové u kamenosochaře Josefa Spielvogela za 3460 Kč. Odboru Národní jednoty zůstalo na údržbu 300 Kč. Slavnostní odhalení se konalo 17. června 1923, které pokazilo špatné počasí. Hlavním řečníkem byl učitel Josef Kubíček z Písařova. Asi v roce 2007 bylo obnoveno písmo.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)

Jan Diviš bude zřejmě totožný s ruským legionářem, který se narodil ve Štědrákově Lhotě. Zajat byl jako vojín 25.praporu polních myslivců v červenci 1914 u Komárova. V červnu 1918 se přihlásil do čs.vojska a stal se vojínem 3.střeleckého pluku (ruských legií). Do ČSR se vrátil s týmž plukem 13.11.1920. Jan Diviš je pohřben na místním hřbitově a jeho hrob je válečným hrobem. Podle matriky byl postřelen u Raškova dvěma ranami do stehen a zemřel 7.5.1945. (zdroj databáze VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7111-07205
Souřadnice: N50°1'32.34'' E16°52'15.42''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob František Janků

Autor: Marek Skýpala, 19.05.2013
Umístění: Štědrákova Lhota, obecní hřbitov, u severní zdi
Nápis:
FRANTIŠEK (JANKŮ)
*19.2.1894 +25.11.1967
Poznámka:

František Janků byl zajat jako vojín 13.zeměbraneckého pěšího pluku dne 19.5.1915 na východní frontě u Sandoměři. V červenci 1917 se přihlásil do čs.vojska a v říjnu 1917 nastoupil k 5.střeleckému pluku (ruských legií). Do ČSR se vrátil s týmž plukem dne 21.3.1921 a to v hodnosti svobodníka.(zdroj databáze VUA)


Souřadnice: N50°1'36.96'' E16°52'14.16''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Diviš a Jan Diviš

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Štědrákova Lhota, hřbitov
Nápis:
RODINA DIVIŠOVA
JAN
*1882 +1945

JAN
*1940
+1961
Poznámka:

Hrob je z května 1945, náhrobek cca 70. léta 20. století.
Jan Diviš starší: Podle matriky byl postřelen u Raškova dvěma ranami do stehen(?) a zemřel – 7.5.1945.
Jan Diviš mladší: fotografie vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7111-29680
Souřadnice: N50°1'36.15'' E16°52'13.81''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob František Kouřil

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Štědrákova Lhota, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
*24.7.1879 +21.10.1944

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7111-29684
Pomník přidal: Ing. František Jedlička