Blažovice

Pamětní deska Jean - Pierre Morlant

Autor: Lenka Šimčíková, 05.03.2014
Umístění: Blažovice, Náves, v interiéru zvonice, napravo od vchodu
Nápis:
Na paměť A la mémoire
Armáda Francie - Císařská garda
De l´ Armée Française de la Garde de l´ Empereur
Plukovník
du Colonel Jean - Pierre Morlant
(1782 - 1805)
Padl v čele svých eskadron 2.12.1805 v krvavém boji
s ruskou gardou na Starých Vinohradech

Est tombé à la tête de son escadron, le 2 décembre 1805,
lors de la bataille songlante, avec la Garde Russe
"Aux Vieux Vignobles"

VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH
ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Př.F/98

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6216-28762
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Pierre Castex

Autor: Ing. František Šimčík, 05.03.2014
Umístění: Blažovice, Náves, v interiéru zvonice, napravo od vchodu
Nápis:
Na paměť
A la Mémoire
Plukovník
Colonel
Pierre Castex
(1760 - 1805)
Velitel francouzského 13. lehkého pěšího
pluku a jeho vojáci 2. praporu,
kteří padli 2.12.1805
v bitvě o Blažovice

Commandant du 13e régiment léger
d´infanterie française ses soldats
du 2e bataillon, qui furent
tués le 2e décembre 1805
dans la bataille chez Blažovice
Př.F/98

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6216-28763
Pomník přidal: Lenka Šimčíková