Valašská Bystřice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 04.05.2013
Umístění: Valašská Bystřice, u budovy ZŠ, vedle dětského hřiště
Nápis:
1914 - 1918
1938

PAMÁTCE PADLÝCH
BARABÁŠ CYRIL
BARABÁŠ JOSEF
CÁB JOSEF
DRDA ANTONÍN
DĚCKÝ CYRIL
FŮSEK JAN
GOLÁŇ FRANTIŠEK
HLAVÁČ ALOIS
HERVÁN MICHAL
KOPECKÝ JAN
KOŠÁREK ADOLF
KOŠÁREK FRANTIŠEK
KŘENEK FRANTIŠEK
KŘENEK JAN
KŘENEK JAN
KŘENEK JAN
KŘENEK JOSEF
KŘIVA ISIDOR
KŘIVA MICHAL
MACHÝČEK ONDŘEJ
MALEŇÁK JOSEF
MARTINÁT JAN
MIKL FRANTIŠEK
ONDRUCH LUDVÍK
ONDRUCH ONDŘEJ
PASTOREK JAN
PASTOREK RUDOLF
PETRUŽELA JAN
PETRUŽELA JAN
PETRUŽELA JOSEF
PETRUŽELA JOSEF
PETRUŽELA MICHAL
POMKLA FRANTIŠEK
RANDÝSEK JOSEF
ROMÁNEK JAN
STANČÍK JOSEF
ŠTŮSEK LUDVÍK
VOLEK JULIUS
ZEZULKA FRANTIŠEK
ZUZAŇÁK ALOIS
ZUZAŇÁK AUGUSTIN
ZUZAŇÁK JOSEF

OBĚTEM
DIVÍN EMANUEL
FUSEK VLADIMÍR
GROSSOVÁ ELIŠKA
HANZLÍK EMIL
JANČOVÁ ADÉLA
KŘENEK JOSEF
KŘENKOVÁ ANNA

Z DOBY
1939 - 1945
KUČERTKA RUDOLF
LIĎÁK JAROSLAV
MIKEŠ JAN
OČADLÍKOVÁ HELENA
ROSENBERG EGON
ROSENBERGOVÁ HELENA
STEINHARDT BERNARD

VZPOMÍNÁME

OKUPACE
STEINHARDT VITĚZSLAV
STEINHARDTOVÁ ANNA
STEINHARDTOVÁ KARLA
STEINHARDTOVÁ OLGA
STEINHARDTOVÁ SELMA
STEINHARDTOVÁ VIOLA
ŠIMČÍK FRANTIŠEK

NEZAPOMENEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-22139
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 04.05.2013
Umístění: Valašská Bystřice, hřbitov, levý horní cíp
Nápis:
K 30. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ
SOVĚTSKOU ARMÁDOU
1945 - 1975

VLADIMÍR KOLOMACKIJ

ALEXANDRA TIMOCHOVOVÁ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-22150
Pomník přidal: Lenka Šimčíková