Zdounky

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ervín Silný, 07.05.2005
Umístění: Zdounky, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice
Nápis:
PADLÝM SPOLUOBČANŮM
1914-1918

BIZDRA BOH. 1878-1916, BUKSA FAB. 1882-1918, BAZALKA JAN 1884-1915, ČUBA JOS. 1896-1917, ČERMÁK VLAD.1881-1918, DANĚK VÁC. 1887-1918, DEDEK LAD.1875-1916, DUNDÁLEK FR. 1881-1914, FRYŠTÁK FR. 1884-1917, FRKAL FR. 1898-1918, CHOCHOLÁČ JOS. 1883-1916, IVÁNEK FR. 1892-1916, KOUDELKA AUG. 1896-1915, KUBÍČEK LEOP.1880-1918, KUCIÁN JOS. 1886-1919, KRPEC ALOIS 1888-1914, MANN MET.1896-1917, MENŠÍK JOS. 1895-1914, MAŇÁSEK FERD. 1886-1914, MELICHÁREK JOS. 1899-1918, NEVRLA JAN 1885-1914, NAVRÁTIL FR. 1882-1918, OBORNÝ JOS. 1890-1916, PŘÍSTUPA FR. 1890-1914, REMEŠ BOH. 1894-1918, SILNÝ ANT. 1888-1919, SEDLÁČEK FR. 1895-1916, SEDLÁČEK VAL. 1887-1918, ŠIBAL JOS. 1886-1914, ŠEBESTÍK OTAK. 1875-1915, ŠEVČÍK FERD. 1878-1915, VALACH VINC. 1886-1916, VRTĚL FR. 1888-1917, VYMAZAL AUG. 1893-1916, VALACH JOS. 1891-1916, VYMAZAL FR. 1886-1915, VRBÍČEK STAN. 1884-1918, ZAPLETAL JOS. 1892-1917, ŽŮREK ALOIS 1881-1917, PALÍŠEK STAN. 1885-1914.

Neznámí v neznámé půdě!
Poznámka:

Sedláček Valentin, nar. 10.2.1887, Zdounky. Zajat 20.6.1918, Montello. Do ČS legií v Itálii se přihlásil v Fonte d'Amore, zařazen 31.8.1918 jako vojín k depos. rotě. Zemřel jako střelec na zranění v boji 18.9.1918. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7203-01506
Pomník přidal: Ervín Silný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička