Nový Rychnov

Pomník Josef Rásocha

Autor: Ing. František Jedlička, 06.09.2011
Umístění: Nový Rychnov, u silnice na Čejkov, vpravo
Nápis:
JOSEF RÁSOCHA
z Chaloupek
17. 2. 1901 - 6. 5. 1945
Tvou krví prolitou na tomto místě
přispěls k naší svobodě _
Padls v boji, aby Vlast žila.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08582
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 11.08.2011
Umístění: Nový Rychnov, za OÚ
Nápis:
PRAVDA VÍTĚZÍ

OBĚTEM VÁLKY
1914 - 1918

JOSEF BENDA
A. DRAHOKOUPIL
JOSEF FIALA
JOSEF HAJNÝ
VÁCLAV HÁNA
FRANT. HERNA
JAN HERNA
JOSEF HERNA
JAR. HOVORKA
JOSEF HOVORKA
JAN CHALOUPKA
FRANT. KAMENÍK
VÁCLAV KNÍŽE
FRANT. KOS
FRANT. KRATOCHVÍL
JOSEF KŘEPELKA
ANTON. KUČERA

ANTON. NEČADA
JAR. NOVÁK
ANTON. PECH
JAN PECH
JOSEF PECH
FRANT. POPEK
VIKTOR POSPÍŠIL
MATĚJ ROHOVEC
JINDŘ. SEKAVA
ANTON. STRNAD
JOSEF SVOBODA
FRANT. ŠEJNOST
JOSEF ŠIMEK
JAN URBAN
JOSEF VOPÁLENSKÝ
KAREL VYTISKA
HYNEK WIENER

levý sloupek:
1939
BERTA ANČERLOVÁ
LEO ANČERL
OTYLIE ANČERLOVÁ
PAVEL A JOSEF
DĚTI
HUGO STETTNER
JOSEFA STETTNEROVÁ
ZDENĚK A HANA
DĚTI

1918
DOS ALTO
SLOVENSKO

pravý sloupek:
1945
JOSEF BAMBAS
JULIUS BÖHM
JOSEF PODHRÁZSKÝ
FRANTIŠEK PECH
JOSEF RÁSOCHA
JOSEF RŮŽIČKA
VÁCLAV TUCHAN
PAVEL VESELÝ

1938
ZBOROV
TERRON
Poznámka:

Součástí pomníku je skřínka s prstí z evropských bojišť.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-09984
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník František Pech

Autor: Ing. František Jedlička, 24.05.2012
Umístění: Nový Rychnov, u cesty přes objekt ZD směr Vyskytná
Nápis:
ZDE NA TOMTO MÍSTĚ BYL ZATČEN FRANTIŠEK PECH
Z NOVÉHO RYCHNOVA * R. 1903, ČLENEM GESTAPA KIRCHNEREM
Z JIHLAVY A ODVLEČEN DO TEREZÍNA KDE 7.4.1945 PODLEHL
NACISTICKÉ TYRANII

RODNÉ BRÁZDY V ŠÍŘ, V DÁL,
CO MI VÁS JEN PÁN BŮH PŘÁL
CO SE JÁ VÁS NAOSÉVAL NAORAL!
J. V. SLÁDEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08581
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Bambas

Autor: Ing. František Jedlička, 06.09.2011
Umístění: Nový Rychnov, hřbitov
Nápis:
JOSEF
BAMBAS
PADL V
OSVOBOZENECKÉM
BOJI 6. V. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08694
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Růžička

Autor: František Mrvka, 07.12.2017
Umístění: Nový Rychnov, hřbitov
Nápis:
JOSEF RŮŽIČKA
VRCH. ČET. STRÁŽMISTR
*9.7.1891 +25.11.1944
PO TEREZÍNSKÝCH MUKÁCH-
-ZEMŘEL ZA SVOBODU

NA PAMÁTKU-
SPOLUPRACOVNÍCI V ODBOJI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-9981
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Julius Böhm

Autor: František Mrvka, 07.12.2017
Umístění: Nový Rychnov, hřbitov
Nápis:
JULIUS BÖHM
*16.1.1872. UMUČEN V KONCENT.
TÁBOŘE OSVĚTIMI 4.5.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf František Pech

Autor: František Mrvka, 07.12.2017
Umístění: Nový Rychnov, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK PECH
*26.12.1903 +7.4.1945 v Terezíně

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka