Kostelec u Holešova

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ervín Silný, 16.09.2006
Umístění: Kostelec u Holešova, střed obce
Nápis:
Z LÁSKY K VLASTI, K SVOBODĚ PRO TVÉ LEPŠÍ PŘÍŠTÍ, NAŠE MLÁDEŽI,
OBĚTOVALI SVŮJ ŽIVOT V DOBĚ KRUTÉ POROBY 1939-1945 TITO OBČANÉ

HLOBIL JAROSLAV, HLOBIL JOSEF, NOVÁK EVŽEN, PÁNÍK JAROSLAV, PONÍŽIL METODĚJ, VANÍČEK FRANTIŠEK, TOMEČEK MILOŠ, ZÁMEČNÍK ANTONÍN

PŘÍSL. 1. ČSL. SBORU I. BRIG.
SVOB. GEZA VASIL, VOJÍN FILAKOVSKÝ MICHAL A DVA VALONŠTÍ PARTYZÁNI

NEZAPOMÍNEJ!
Poznámka:

Tato pamětní deska byla umístěna ve vstupních (dnes již neexistujících) dveřích školy. Ty se ale nepoužívaly a tak byl na návrh pana Třasoně z Kocandy zřízen pomník pod farským kopcem.
Byla při tom taková zajímavá historka s dnes již zesnulou ředitelkou paní Šivelovou. Měli jsme tam jít jako pionýři na odhalení pomníku, ale skoro nikdo nepřišel. Pak se mě ředitelka ptala, kdepak jsem byl, že jsem na ten pomník nepřišel. Já jí bezelstně řekl, že jsem ministroval v kostele na májové. Vím, že ji to rozezlilo, hlásil jsem se totiž na střední školu a nějak jsem nechápal, že se mi to mohlo vymstít.
Z těch jmen si pamatuju jen pana Evžena Nováka, s jeho bratrem jsem o prázdninách pracoval v JZD. Evžen Novák byl z několika dětí, někteří před válkou zemřeli na tuberkulosu. Evžen Novák studoval na filozofické fakultě na Karlově univerzitě v Praze, ale nemohl dokončit studium, z důvodu uzavření vysokých škol v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava. Octnul se v koncentráku a prý zahynul na pochodu smrti na konci války.
Jeho starší bratr Bohumír studoval práva na Karlově univerzitě a absolvoval v roce 1933. Bohumír Novák byl vrchním komisařem politické správy v Mikulově a také exponentem Lidové strany. Krátce po komunistickém puči 25. února 1948 utekl do zahraničí. Dostal azyl na Novém Zélandě, kam přijel lodí (plnou uprchlíků) v roce 1950. Zemřel v roce 1971 v Chicagu (stát Illinois, USA).
Pamatuji si, že v kostele byla pravidelně mše za Evžena Nováka, dokud žil jeho bratr František.
(zdroj autor snímku, doplněno Anežkou Novákovou, dcerou pana Bohumíra Nováka)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7202-01364
Pomník přidal: Ervín Silný
Doplnění informací: Anežka Nováková

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ervín Silný, 16.09.2006
Umístění: Kostelec u Holešova, u cesty mezi obcemi Kostelec u Holešova a obcí Rymice
Nápis:
ZDE POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY 6.5.1945
PŘI OSVOBOZOVÁNÍ NAŠEHO KRAJE
PŘÍSLUŠNÍCI 1. ČSL. SBORU 1. BRIGÁDY
SVOBODNÍK GERA VASIL NAR. 7.2.1922 NAGYSZÖLLES-UGOČA A VOJÍN FILAKOVSKÝ MICHAL NAR. 17.4.1924 KLEMBAROK PREŠOV

ČEST PAMÁTCE HRDINŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7202-01372
Pomník přidal: Ervín Silný