Chropyně

Náměstí Svobody

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ervín Silný, 16.05.2006
Umístění: Chropyně, Náměstí Svobody, u cukrárny
Nápis:
BLAŽEK FRANT. 1875-1915, DOČKAL KAREL 1891-1918, DOSTÁL RUD. 1891-1919, DŘÍMAL FRANT. 1873-1917, FUČÍK ANT. 1889-1915, HANEČKA FRANT. 1884-1918, HANEČKA ROB. 1881-1914, JAHOŠ JOS. 1887-1917, JUNÁŠEK JAN 1883-1917, KAŠPÁREK FRANT. 1877-1915, KRATOCHVÍL KAREL 1876-1915, KYTLICA JOS. 1884-1915, LANÍK FRANT. 1873-1918, LIŠKA FRANT. 1880-1915, MATIOVSKÝ JAN 1894-1917, MRÁČEK FRANT. 1897-1917, ONDROUCH ANT. 1883-1916, PAVLIČÍK JAN 1890-1918, PŘIKRYL ALOIS 1890-1918, ROZSYPAL ANT 1884-1916, RYŠŤÁK AUG. 1888-1915, RYTÍŘ FRANT. 1883-1919, SMEKAL FRANT. 1883-1919, SMRČEK ALOIS 1891-1918, TĚLUPIL JAN 1879-1915, TĚLUPIL JOS. 1889-1916, VAŠICA OT. 1891-1917, VOHLRÁB RUD. 1884-1919, VRABLÍK ALOIS 1899-1918, VRBA ARNOŠT 1874-1916, ZAHRADNÍČEK JAN 1891-1914, ZATLOUKAL VOJT. 1897-1917, ZAVŘEL ŠTĚP. 1888-1914
1914 - 1918

PEKAŘOVÁ MILADA 1924-1945, BĚHÁLEK ALOIS, BLAŽEK JINDŘ. 1914 - 1943, BLAŽEK JOSEF, DLOUHÝ ALOIS 1898-1943, HRADIL JINDŘ. 1919 - 1945, CHMELA JOSEF 1915 - 1945, JEŽEK JAN 1917 - 1942, JURTÍK ANT. 1898 - 1942, KLEIN ANT. 1913 - 1944, LUKAŠTÍK VOJT. 1921 - 1943, NOVÁK STAN. 1922 - 1943, POŘÍZEK FERD. 1908 - 1943, ROZSYPAL CYR. 1886 - 1943, ROZSYPALOVÁ FIL. 1885 - 1943, SOCHOROVÁ MAR. 1912 - 1943, SYKITA JAN, ŠÉFRÁNEK JAN 1930 - 1945, ŠTĚPANÍK FR. 1923 – 1945
1938 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7203-01495
Pomník přidal: Ervín Silný

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Rozehnal, 24.06.2015
Umístění: Chropyně, Náměstí Svobody, na kostele sv. Jiljí
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝM OBČANŮM
CHROPYŇSKÝM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-1918
obec Chropyně

1928

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7203-01472
Souřadnice: N49°21'22.14'' E17°21'55.03''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal