Cheb

Pamětní desky města Cheb

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 11.01.2013
Umístění: Cheb, Třída Svobody
Nápis:
výběr z desek:
1625
První příjezd Albrechta z Valdštejna do Chebu spojený s verbováním vojsk
Erste Ankunft Albrechts von Wallenstein in Eger verbunden mit Soldaten
Albrecht of Wallenstein first arrives in Cheb to recruit soldiers
1742
Francouzské vojsko obléhá a dobývá Cheb, kostel sv. Mikuláše poškozen …
Französische Truppen belagern und erobern Eger die St. Niklaskirche …
French troops besiege and conquer Cheb, St. Nicolas church damaged…
1916
U Chebu je vybudován zajatecký tábor pro 10 000 válečných zajatců
Bei Eger entsteht ein Gefangenenlager für 10 000 Kriegsgefangene
A prisoner camp for 10.000 war captives is built near Cheb
1918
Chebané vyhlašují 27.10. jako součást Deutschböhmen samostatnost Chebska
Die Egerer erklären am 27.10. als Teil Deutschböhmens ihre Seibständigkeit
Citizens of Cheb Region declare its independence from German-Bohemia on Oct. 27
1945
Americká armáda osvobozuje 26.4. Cheb
Die amerikanische Armee befreit am 26.4. die Stadt Eger
American Army liberates the town of Cheb on Apr. 26
1951
Odstraněn pomník amerických vojáků v městském parku
Das Denkmal der amerikanischen Soldaten in Stadtpark wird entfernt
Memorial to American Army in Municipal Park is removed
1968
Sovětská armáda obsazuje Cheb
De sowjetische Armee besetz Eger
The Soviet Army seize Cheb
Poznámka:

Desky jsou součástí časové osy vedoucí dlažbou pěší zóny po třídě Svobody, od historického náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, směrem k nádraží. Osa je tvořena 214 kovovými deskami s historickými událostmi města v letech 1061 (1. písemná zmínka o městu) až 2011 (950 let města). Souřadnice jsou vztaženy k počátku časové osy, tzv. Bráně času, která stojí na rozhraní náměstí a pěší zóny. Za R-U stával v těchto místech pomník císaře Josefa II, který byl stržen po vzniku ČSR. Dnes stojí torzo tohoto pomníku ve Františkových Lázních.


Souřadnice: N50°04'40.2'' E12°22'17.3''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.