Hulín

Dr. Stojana, Nádražní, Záhlinická

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Vacek, 10.08.2009
Umístění: Hulín, Dr. Stojana
Nápis:
VĚNOVÁNO
PAMÁTCE PADLÝCH
A ZEMŘELÝCH VOJÍNŮ
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1918

ADAMEC JOSEF ČÍS.482, BÁRTÍK FRANTIŠEK 314, BRADA FRANTIŠEK 495, ČECHMÁNEK MICH. 84, CHYTIL ALOIS 315, DOČKALÍK KAREL 1, DOČKALÍK ČENĚK 54, DESKOP FRANT., DVOŘÁK JAROSLAV 111, DVOŘÁK JOSEF 261, DVOŘÁK LADISLAV 446, DVOŘÁK LADISLAV 399, ERNEST STANISLAV 219, FOLTÝN FRANT. 16, FOLTÝN JOSEF 26, HALABALA FRANT. 15, HOLÍK KAREL 79, HORÁČEK ANTONÍN 98, JORDÁN JOSEF 452, KLIMENT JOSEF 19, KUKLA VINCENC 77, LANČÍK JAN 401, LUKÁŠ JAROSLAV 386, LUKÁŠ JOSEF 386, MALOŠÍK KAREL 258, MALOŠÍK KAREL 281, MAREK BEDŘICH 161, MIKULÍK AUGUSTIN 311, MIZERA IGNÁC 343, MESENSKÝ RICH. 123, NAVRÁTIL FRANT. 120, NAVRÁTIL KAREL 136, NOVÁK FRANTIŠEK 299, OBDRŽÁLEK STAN. 349, OMASTA KAREL 254, OŘECHOVSKÝ FR. 395, OBRÁTIL JOSEF 56, FUKSA JOSEF 14, JEDLIČKA AUG. 297, ODSTRČIL VINC. 80
PAUL HUGO ČÍS.161, PAROBEK FRANT. 225, PITNER AUGUSTIN 20, PIROCH JOSEF 475, PŘIKRYL FLORIÁN 394, RAČEK ANTONÍN 83, ROHÁČEK ANT. 325, RUSEK FRANT. 466, RUSEK ARNOŠT 466, SKLENÁŘ FRANT. 243, SKŘIVÁNEK RUD. 274, SKŘIVÁNEK ANT. 362, STAŠEK VLADIMÍR 480, TEPERA FRANT. 140, TEPERA CYRILL 140, VÁŇA LEOPOLD 383, ZATLOUKAL FR. 126, ZAVADIL FRANT. 138, ZAVADIL VÁCLAV 196, ZAHEL ANTONÍN 136, ZBOŘIL STAN. 195 ,ZBOŘIL BOHUMIL 89, ZBOŘIL TOMÁŠ 89, ZDRÁHAL JOSEF 100, ZLÁMAL ALOIS 324, ŽIŽKA JOSEF 55, BRADA JOSEF 134
NEZVĚSTNÍ:
ČERVINKA JAR. 233, FOLTYN BEDŘICH 346, GAJA ANTONÍN 471, KOUŘIL MOŘIC 126, KOKEŠ JAROSLAV 103, KUTRA JOSEF 496, KVASNIČKA FR. 134, RYGÁL FRANT. 250, ZDRAŽIL FRANT. 423, FILA KAREL 138

OBĚTEM NACISMU
A
LETECKÉHO BOMBARDOVÁNÍ
1939 – 1945
DIVOŠ JOSEF, HASTÍK KAREL, HORÁČEK MIROSLAV, JÁHNA JOSEF, KOKEŠ FRANTIŠEK, KUCHAŘ JAROSLAV, KUNEŠ JOSEF, MRÁZEK GOTHARD, MÜLLER ARNOLD, MÜLLER EMIL, MÜLLEROVÁ KAMILA, MÜLLEROVÁ EVŽENIE, PAROBEK OTTO, VITOVSKÝ FRANT., ZWILINGEROVÁ HILDA
DRCMÁNKOVÁ V., DRECHSLEROVÁ O., HAASOVÁ FRANT., HORÁKOVÁ MARIE, KAŇA JAROMÍR, MRÁZEK JOSEF, NOVÁK SILVESTR, ORDELTOVÁ VIL., PIKNEROVÁ ZDENA, ROSÍK KAREL, ROSÍKOVÁ ANNA, ŠEVČÍK JAN, STANĚK ŠEBASTIÁN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7203-01512
Souřadnice: N49°19'02.28'' E17°27'47.16''
Pomník přidal: Petr Vacek

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Patr Tichý, 24.02.2007
Umístění: Hulín, Nádražní, nádraží ČD
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽIL ŽIVOT V REVOLUČNÍCH DNECH
R. 1945 ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANEC
MLČÁK JOSEF
V DOBĚ POROBY NÁRODA
R. 1939 - 1945
BYLI POPRAVENI V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI
KUCHAŘ JOSEF
KUNEŠ JOSEF
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7203-01461
Souřadnice: N49°18'59.34'' E17°28'35.40''
Pomník přidal: Petr Tichý

Hrob Jan Přikryl

Autor: Petr Vacek, 12.06.2010
Umístění: Hulín, Záhlinická, hřbitov
Nápis:
JAN
PŘIKRYL
Poručík rus. legií, štáb. kapitán pěchoty,
profesor pěchotního učiliště v Milovicích,
který trag. zahynul
v Krkonoších 2.2.1935 ve věku 37 let.
VĚČNAJA PAMJAŤ!
Poznámka:

Přikryl Jan, nar. 8.8.1897, Hulín. V RU armádě sloužil u 25. zeměbraneckého pěšího pluku jako četař. Zajat 28.7.1916, Sadová. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Kozové (Halič), zařazen 13.12.1916 jako vojín k 4. střeleckému pluku. Do vlasti se vrátil jako podporučík. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Leopold Košař

Autor: Petr Vacek, 12.06.2010
Umístění: Hulín, Záhlinická, hřbitov
Nápis:
VOJÍN
KOŠAŘ LEOPOLD
+9.5.1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob Jindřich Bárta

Autor: Petr Vacek, 12.06.2010
Umístění: Hulín, Záhlinická, hřbitov
Nápis:
plk. JINDŘICH BÁRTA
LETEC
1904-1997

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob Stanislav Florus

Autor: Petr Vacek, 12.06.2010
Umístění: Hulín, Záhlinická, hřbitov
Nápis:
RODINA FLORUSOVA

STANISLAV
1933-2009
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob František Hýža

Autor: Petr Vacek, 12.06.2010
Umístění: Hulín, Záhlinická, hřbitov
Nápis:
František Hýža,
Čs. plukovník,
*1875 +1960.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Hroby Obětí 2. světové války

Autor: Petr Vacek, 12.06.2010
Umístění: Hulín, Záhlinická, hřbitov
Nápis:
PADLÝM
OSVOBODITELŮM
1945

NA VĚČNOU PAMĚŤ
PŘÍSLUŠNÍKŮM ČSL.
ZAHRANIČNÍ JEDNOTKY
GEN. SVOBODY V SSSR,
KTEŘÍ V BOJÍCH
S OKUPANTY
DNE 7. KVĚTNA 1945
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
ZA NAŠI LIDOVĚ
DEMOKRATICKOU
REPUBLIKU A ZA
OSVOBOZENÍ HULÍNA
MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V HULÍNĚ.

BARTÁK JINDŘ. SVOB. ČSL. ARMÁDY
VAGNER JAN DES. 3. ČSL. Z. BRIGÁDY
DUBOVECKÝ PETER VOJ. ČSL. ZAHR. ARMÁDY
LENDEL MICHAL VOJ. 3. ČSL. ZAHR. BRIGÁDY
NERODOLIK JUR. VOJ. ČSL. ZAHR. ARMÁDY
PRŮŠA JOSEF SVOB. ČSL. Z. ARMÁDY
ČUVAJ MICHAL SVOB. ČSL. ZAHR. ARMÁDY
SPOLNIK JOS. ČET. 3. ČSL. Z. BRIGÁDY
Poznámka:

Barták Jindřich, vojín, nar. 16.8.1913, Wisörhöfen, Německo. Příslušník 3. pěší brigáda, 4. dělostřelecký pluk. Padl 7.5.1945, Hulín, pohřben tamtéž.
Vágner Jan, desátník, nar. 23.11.1914, Vranovská Dľhá, okres Vranov nad Topľou. Příslušník 3. čs. samostatná brigáda v SSSR, 5. pěší prapor. Padl 7.05.1945, Břest, pohřben Hulín.
Dubovecký Petr, vojín, nar. 20.4.1919, Kurov, okres Bardejov. Příslušník 3. pěší brigáda, 4. dělostřelecký pluk. Padl 7.5.1945, Hulín, pohřben tamtéž.
Lenděl Michal, vojín, nar. 6.1.1915, Majer Gat, okres Mukačevo. Příslušník 3. pěší brigáda, 5. pěší prapor. Padl 7.5.1945, Hulín, pohřben tamtéž.
Nerodolík Juraj, vojín, nar. 4.6.1916, Drienov. Příslušník 3. pěší brigáda, 3. dělostřelecký pluk. Padl 7.5.1945, Břest, pohřben tamtéž.
Průša Josef, vojín, nar. 23.10.1906, Stromovka, Rusko. Příslušník 3. pěší brigáda, 4. dělostřelecký pluk. Padl 7.5.1945, Břest, pohřben Hulín.
Čuvaj Michal, vojín, nar. 11.3.1920, Rim. Píla, okres Rimavská Sobota. Příslušník 3. pěší brigáda, 5. pěší prapor. Padl 7.5.1945, Hulín, pohřben tamtéž.
Spolník Josef, četař, nar. 26.2.1914, Kežmarok. Příslušník 3. pěší brigáda, 5. pěší prapor. Padl 7.5.1945, Hulín, pohřben tamtéž.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7203-01513
Pomník přidal: Petr Vacek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Hugo Paul

Autor: Petr Vacek, 12.06.2010
Umístění: Hulín, Záhlinická, hřbitov
Nápis:
HUGO PAUL
12.12.1887, PADL 12.2.1915

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Kenotaf Miroslav Horáček

Autor: Petr Vacek, 12.06.2010
Umístění: Hulín, Záhlinická, hřbitov
Nápis:
MIROSLAV
HORÁČEK
UČITEL
+14/4 1942 VE VĚKU 23 LET.
V OSVĚTČIMU
NA NEBI, PŘEDRAHÝ NÁŠ MÍRKU V LEGII SVATÝCH JSI,
V LEGII UBITÝCH V LEGII BOHATÝRŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek