Bojanovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Silný, 07.09.2006
Umístění: Bojanovice, u silnice mezi obcemi Bojanovice a Zlobice
Nápis:
PRO SVOBODU NÁRODA JSTE BOJOVALI
NA POLI VÁLEČNÉM ŽIVOT SVŮJ DOKONALI,
NEUZŘELI JSTE DRAHÝCH SVÝCH,
V CIZINĚ SPÍTE V HROBECH TEMNÝCH.

Ó JEŽÍŠI, BUĎ JIM MILOSTIV....

PADLÍ Z OBCE ZLOBICE
AUGUSTIN DANĚK, JOSEF HAVELKA, JOSEF, JOSEF ŘEZNÍČEK, CYPRIÁN ZAMYKAL, FRANTIŠEK ZAPLETAL, JOSEF KOČÍŘ, AUGUSTIN OBORNÝ, JAROSLAV DANĚK, MILOSLAV DIAS, JAN KNÍCHAL, FRANTIŠEK ZAVADIL, STANISLAV ŘEZNÍČEK, STANISLAV ŘEZNÍČEK, ALOIS HEBNAR, ANTONÍN VEČERKA, JOSEF ZAPLETAL,

PADLÍ Z OBCE BOJANOVICE
ANTONÍN KVAPIL, AUGUSTIN STAVINOHA, JOSEF JÁN, ALOIS NAVRÁTIL, TOMÁŠ NAVRÁTIL, JOSEF HEBNAR, ANTONÍN NAVRÁTIL, FRANTIŠEK VYMAZAL

K TRVALÉ PAMÁTCE
VE SVĚTOVÉ VÁLCE PADLÝM
VĚNOVALI - K ÚCTĚ A ZACHOVÁNÍ
ODEVZDÁVAJÍ DOBRODINCI

OPRAVENO OBCÍ - 2000

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7203-01530
Pomník přidal: Vladimír Silný