Roudnice nad Labem

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Arno Glaser, 10.02.2014
Umístění: Roudnice nad Labem, 9. května, část Podlusky
Nápis:
1914 - 1918
BROFT ANTONÍN
BROŽ JAROSLAV
DOBIÁŠ JAN
DOBROVSKÝ JOSEF
DRAHOŇOVSKÝ JOSEF
FARY FRANTIŠEK
FIŠER JOSEF
GRŮBER FRANTIŠEK
HELCL JOSEF
HORÁK JOSEF
HROUDA VÁCLAV
MERHAUT ADOLF
NOVOTNÝ FRANTIŠEK
ODKOLEK JIŘÍ
PANEŠ FERDINAND
PANEŠ FRANTIŠEK
PÁTEK JOSEF
PECH VÁCLAV
PIBL JOSEF
PROCHÁZKA FRANT.
RAMPÁK VÁCLAV
RICHTR JINDŘICH
SLEZÁK JAROSLAV
SOUKUP JAROSLAV

SVOBODA FRANTIŠEK
SVOBODA VÁCLAV
SÝKORA FRANTIŠEK
SRBA JOSEF
ŠPALEK OLDŘICH
TESAŘ BEDŘICH
TOMS JOSEF
VAJDL JOSEF
VESELÝ JOSEF
VYHNÁLEK VÁCLAV
OBĚTEM
SVĚTOVÉ VÁLKY
VĚNOVALI
OBČANÉ Z PODLUSK
1930
vojín JAROSLAV BROŽ
*20. 7. 1913 padl na barikádě
v Praze 7. 5 . 1945
V upomínku věnují občané.
Poznámka:

Helcl Josef: FJB.Nr.1 1891 – 1914
Pibl Josef: Inft.,IR.Nr.42 1882 – 1914
Fišer Josef: Pion.,PionB.Nr.9 1883 – 1915
Soukup Jaroslav: LstInft.,IR.Nr.42 1881 – 1916
Paneš Ferdinand: LstInft.,IR.Nr.73 1873 – 1916 v italském zajetí.
Pátek Josef: LstInft.,IR.Nr.42 1897 – 1917
Vajdl Josef: ErsRes.,k.k.LstIR.Nr.30 1878 – 1917 (?) v ruském zajetí.
Fary František: LstInft.,IR.Nr.42 1893 – 1917 (?) v ruském zajetí.
Drahoňovský Josef: ErsRes.,Minenwerfer 1877 – 1917
Odkolek Jiří: Korp.,FstAB.Nr.5 1895 - 1917
Není uveden na pomníku:
Pištora František: Inft.,IR.Nr.42 1895 - 1914
(zdroj: VHÚ,VHA)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4211-00649
Pomník přidal: Arno Glaser