Jasenice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 07.04.2013
Umístění: Jasenice, střed obce
Nápis:
(ústřední pilíř)
1914
1918

BOŽE DEJ.BY OBĚŤ PADLÝCH HRDINŮ
PŘINESLA OSVOBOZENÉ VLASTI
HOJNĚ POŽEHNÁNÍ

ADOLF VODA
JOSEF PECHA
ED.TICHÁNEK
SIGM.POBOŘIL
JAN TICHÁNEK
ADOLF KUBEŠA
FERD.PERNICKÝ
JAN KNAPEK Č.48.
JAN POBOŘIL
JAN HEGAR
LUD.KAPEK
LUD.POBOŘIL
FRANT.TICHÁNEK
JOSEF TICHÁNEK
ALOIS PERNICKÝ
JOSEF ŠINDL
FRANT.VODA
JAN KNAPEK Č.22.
JAN KNAPEK Č.16.

(levá strana pilíře)
Svým drahým
postavili spoluobčané
r.1925.

(pravá strana pilíře)
Posmrtnou vzpomínku
padlým bratrům věnuje
místní hasičský sbor.

(levý sloupek)
ZA JEJICH KREV A UTRPENÍ
POSVĚŤ, BOŽE, ŽIVOT NÁRODA!

NADPORUČÍK V ZÁLOZE
POBOŘIL LUDVÍK
PŘÍSLUŠNÍK SAMOSTATNÉ
OBRNĚNÉ ČS. BRIGÁDY
PADL V BOJI 28.X.1944 DUNKERQUE.

VRCHNÍ STRÁŽMISTR SNB
TICHÁNEK VOJTĚCH
SŤAT 19.X.1944 V PRAZE.

1939

(pravý sloupek)
SKALKA JAN
LEGIONÁŘ
UMUČEN 23.III.1942
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
MATHAUSEN.

ZÁHORSKÝ METODĚJ
SŤAT 13.X. 1943 VE VRATISLAVI.

SOLANSKÝ JOSEF
UMUČEN 10.IV. 1945
JAKO PARTYZÁN VE VALAŠ. HORÁCH.

1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01324, CZE-7210-30009
Pomník přidal: Lenka Šimčíková