Zubří

Hlavní, Nad Fojstvím, Rožnovská, Školní, ThDr. Metoděje Mičoly

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 12.04.2013
Umístění: Zubří, Hlavní, v parčíku nad křižovatkou s ulicí Pod Kostelem
Nápis:
OBĚTEM ODBOJE PRVNÍ A DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLKY
1914-19 1929-45

MRTEV KDO
ZAPOMENUT

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-22155
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 12.04.2013
Umístění: Zubří, Hlavní, poblíž křižovatky s ulicí Poštovní, na budově hasičské zbrojnice
Nápis:
NA PAMĚT BRATRŮM
HASIČSKÉHO SBORU.
FRANTIŠKU ADAMCOVI
A
ČEŇKU DOBŠOVI
OBĚTEM NĚMECKÉ PERSEKUCE
Z LET.
1939 - 1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-22162
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska legionářům

Autor: Lenka Šimčíková, 12.04.2013
Umístění: Zubří, Nad Fojstvím, budova muzea
Nápis:
OBČANSTVU NA VĚČNOU PAMĚT
FABIÁN ALOIS † - ZBOROV
ZUBERŠTÍ RODÁCI:
ADÁMEK JOSEF
BENA FRANTIŠEK
CIBULEC INOCENC
DOBEŠ ČENĚK - 446
DOBEČ ČENĚK - 192
DOŘIČÁK JAN
DUBSKÝ VLADIMÍR
HOLIŠ ONDŘEJ
HRSTKA JOSEF
KRUPA VÁCLAV
KŘESALA FRANTIŠEK †
MIČOLA JOSEF †
ONDŘEJ ČENĚK
ONDŘEJ JAN
PAVELKA LUDVÍK †
PEVELKA RAIMUND
PAVLÍČEK ČENĚK
PAVLÍČEK LUDVÍK
PERNICA LUDVÍK †
POBOŘIL JOSEF
PORUBA MICHAL
PŠENICA FRANTIŠEK
SOLANSKÝ ADOLF
ŠIMURDA LUDVÍK
ŠIMURDA VÁCLAV
VAŠEK ČENĚK
VAŠEK MICHAL
ZEMAN VINCENC †
PŘÍSLUŠNÍ DO ZUBŘÍ:
MYNÁŘ JAN
SKALKA RUDOLF

1917 - ZBOROV - 1937
Poznámka:

V databázi VÚA Praha mezi legionáři neztotožněni: Dubský Vladimír, Mynář Jan
Fabián Alois (Nikolaj), nar. 20.6.1879 (11.6.1879), Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako svobodník. Zajat 1.11.1915, Rovno. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Dárnici, zařazen 29.6.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Demobilizován 29.8.1921 jako svobodník 2. střeleckého pluku.
Adámek Josef, nar. 1.11.1871, Zubří okr. Valašské Meziříčí. Zajat 10.10.1916, Passobio. Do čs legií v Itálii se přihlásil v Padule, zařazen 29.5.1918 jako vojín k 33. pěšímu pluku.
Adámek Josef, nar. 26.10.1893 (31.7.1893), Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 17. praporu polních myslivců jako vojín. Zajat 16.5.1915, Opatov Halič. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Zajamnovo, Minsk, zařazen 31.7.1917 jako vojín k 7. střeleckému pluku. Demobilizován 18.8.1921 jako desátník.
Bena (Béna) František, nar. 1.6.1896, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 25. pěšího pluku jako vojín. Zajat 25.5.1917, Mt. Cucco. Do čs legií v Itálii se přihlásil 11.4.1918, Padula. Zařazen 12.5.1918 jako vojín k 34. pěšímu pluku. Demobilizován 31.12.1919.
Cibulec Inocenc, nar. 21.6.1885, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 13. pěšího pluku jako vojín. Zajat 1.11.1914, Opatov. Do čs legií v Rusku se přihlásil 12.9.1918, Omsk. Zařazen 17.9.1918 jako vojín k záložnímu pluku. Demobilizován 1.11.1920 jako desátník 3. lehkého dělostřeleckého pluku.
Dobeš (Pšenica) Čeněk (Antonín), nar. 20.2.1892 (28.2.1892), Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako šikovatel. Zajat 16.5.1916, Sandoměř. Do čs legií v Rusku se přihlásil 15.10.1917, Kyjev. Zařazen 5.12.1917 jako vojín k 4. střeleckému pluku. Demobilizován 13.1.1921.
Dořičák Alois, nar. 12.9.1892 (12.9.1882), Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako vojín. Zajat 19.5.1917, Mt. Cuco. Do čs legií v Itálii se přihlásil v Sulmoně, zařazen 29.11.1918 jako vojín k 32. pěšímu pluku. Demobilizován 12.1.1921.
Dořičák Jan, nar. 30.8.1896, Zubří okr. Valašské Meziříčí, bydliště Alexovice okr. Holešov. V RU armádě sloužil u 28. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 6.6.1916, Luck. Do čs legií v Rusku se přihlásil 12.2.1917, Selo, Skripický Saratov. Zařazen 13.11.1917 jako vojín k 1. záložnímu praporu. Demobilizován 18.5.1921 jako vojín 3. střeleckého pluku.
Dořičák Josef, nar. 6.6.1887 (6.6.1888), Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 11. dragounského pluku jako vojín. Zajat 23.9.1914, Krakov. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Omsku, zařazen 1.5.1919 jako pracovník k inv. rotě. Dne 26.7.1919 skončil službu v legiích a byl předán v pravomoc ruských úřadů.
Holiš Ondřej, nar. 1.12.1894, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 25. pěšího pluku jako desátník. Zajat 20.6.1918, Montello. Do čs legií v Itálii se přihlásil v Sulmoně, zařazen 1.9.1918 jako desátník k 35. pěšímu pluku. Demobilizován 24.8.1920 jako strážmistr.
Hrstka Cyril, nar. 28.3.1883, Zubří okr. Valašské Meziříčí, bydliště Lašťany okr. Olomouc. V RU armádě sloužil u 25. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 24.11.1914. Zařazen do čs legií v Rusku, data chybí.
Hrstka Josef, nar. 18.4.1895, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako vojín. Zajat 19.8.1917, Selo. Do čs legií v Itálii zařazen 24.4.1918 jako vojín k 32. pěšímu pluku. Službu v legiích ukončil 5.8.1919 a odešel k četnictvu v Brně.
Krupa Václav, nar. 23.9.1886, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako desátník. Zajat 23.10.1914, Marianov. Sloužil v čs legiích v Rusku od 10.9.1917 a ve Francii od 14.11.1917 ve stav. odd. Další údaje chybí.
Krůpa (Krupa) Václav, nar. 25.9.1886, Zubří okr. Valašské Meziříčí, bydliště Rožnov pod Radhoštěm, Slezská Ostrava. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako desátník. Zajat 23.10.1914, Marianov. Do čs legií v Rusku zařazen 10.9.1917 jako desátník, jednotka neuvedena, ve Francii 7.3.1918 jako desátník 21. střeleckého pluku. Demobilizován 11.6.1919 od 22. střeleckého pluku.
Křesala František, nar. 28.3.1890, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 25. zeměbraneckého pěšího pluku jako svobodník. Zajat 20.6.1918, Montello. Do čs legií v Itálii se přihlásil v Sulmoně, zařazen 22.9.1918 jako vojín k 35. pěšímu pluku. Demobilizován 27.10.1919 jako desátník 6. divize.
Mičola Josef, nar. 17.2.1892, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 25. praporu polních myslivců jako vojín. Zajat 15.5.1915, Opatov. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Jekatěrinoslavské gubernii, Francouzský rudnik, zařazen 23.4.1918 joko vojín k 9. střeleckému pluku. Demobilizován 22.9.1920 jako svobodník.
Ondřej Jan, nar. 3.10.1892, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u dělostřelectva. Zajat4.11.1917, Cervpgnano. Do čs legií v Itálii zařazen 15.2.1919 jako vojín k 33. pěšímu pluku; další údaje nejsou.
Ondřej Michal, nar. 29.6.1885, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u ?. pěšího pluku jako vojín. Zajat19.8.1917, Selo. Do čs legií v Itálii zařazen 26.4.1918 jako vojín k 31. pěšímu pluku. Demobilizován 10.8.1919.
Ondřej Vincenc (Čeněk), nar. 2.2.1889, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 25. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 6.6.1916, Romanova. Do čs legií v Rusku se přihlásil 5.10.1917, Šebelovka. Zařazen 7.10.1917 jako vojín k 2. střeleckému pluku. Demobilizován 3.8.1920 jako svobodník.
Pavelka Josef, nar. 19.9.1886 (19.10.1886), Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil jako vojín. Zajat 19.8.1917, Selo. Do čs legií v Itálii se přihlásil v Padule, zařazen 29.4.1918 jako vojín k depos. rotě. Další údaje nejsou uvedeny.
Pavelka Josef, nar. 30.1.1887, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 11. dragounského pluku jako vojín. Zajat 28.7.1916, Stanislav. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Kremenčugu, zařazen 22.9.1917 jako vojín k 2. střeleckému pluku. Demobilizován 21.1.1920.
Pavelka Ludvík, nar. 4.7.1896, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako vojín. Zajat 5.6.1916, Luck. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Pupešivu (Petrohradská gubernie), zařazen 10.7.1917 jako vojín k 1. dělostřeleckému pluku. Demobilizován 8.12.1920 jako vojín 2. střeleckého pluku.
Pavlíček Čeněk (Vincenc), nar. 17.12.1883, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 25. polního dělostřeleckého pluku jako vojín. Zajat 10.6.1918, Montello, uved. 20.6.1918. Do čs legií v Itálii se přihlásil 31.8.1918, Sulmona. Zařazen 31.8.1918 jako vojín k 35. pěšímu pluku. Demobilizován 9.5.1919.
Pavlíček Ludvík, nar. 18.1.1894, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 25. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 16.8.1918, Strumi, Albánie. Do čs legií v Itálii se přihlásil 17.10.1918, Avezzano. Zařazen 17.10.1918 jako vojín k 35. pěšímu pluku. Demobilizován 30.11.1919.
Pernica Ludvík, nar. 13.11.1893 (11.11.1893) , Zubří okr. Valašské Meziříčí. Služba v RU armádě nedoložena. Zajat 20.8.1917, Selo. Do čs legií v Itálii se přihlásil 15.10.1917, Padula. Zařazen 23.4.1918 jako četař k 31. pěšímu pluku. Demobilizován 22.5.1920. Zemřel 24.3.1926.
Pobořil Josef, nar. 2.2.1880, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 9. pěšího pluku jako vojín. Zajat 7.7.1915, Krasník. Do čs legií v Rusku se přihlásil v rudník Bronstajn (Cersonská gub.). Zařazen 13.12.1917 jako vojín k 6. střeleckému pluku. Demobilizován 11.1.1920.
Poruba František, nar. 15.10.1874, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 7. domobraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 17.11.1914, Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil 12.7.1918, Irbit - Permská gub. Zařazen 18.11.1918 jako vojín k strážnímu praporu. Demobilizován 26.1.1920 jako vojín děl. skladů.
Poruba Michal, nar. 9.12.1895 (8.12.1896), Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako vojín. Zajat 13.7.1916, Bučač. Do čs legií v Rusku se přihlásil 1.7.1917, Kapušťany - Podolská gub. Zařazen 14.12.1917 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Demobilizován 5.10.1920.
Pšenica František, nar. 22.12.1888, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako vojín. Zajat 13.6.1916, Bučač. Do čs legií v Rusku se přihlásil na Krymu, zařazen 11.6.1918 jako vojín k sborné rotě. Demobilizován jako desátník.
Solánský Adolf JUDr., nar. 7.10.1892, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 28. pěšího pluku jako kadet. Zajat 7.2.1915. Do čs legií v Rusku se přihlásil 1.4.1916, Omsk. Zařazen 2.5.1918 jako vojín k omskému pochodovému praporu. Službu v legiích ukončil 14.8.1920 jako vojenský úředník polit. odbor. M. V. a pokračoval ve službě v ČSA. Do vlasti se vrátil společně manželkou Solanskou Jevgenií, roz. Kirchhofovou, nar. 13.11.1895 Petrohrad.
Šimurda Ludvík, nar. 30.1.1887, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako vojín. Zajat 19.8.1917, Selo. Do čs legií v Itálii zařazen 2.5.1918 jako vojín k 32. pěšímu pluku. Demobilizován 7.10.1919.
Šimurda Václav, nar. 28.9.1888, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 26. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat, do čs legií v Rusku se přihlásil 18.3.1918, Omsk. Zařazen 18.3.1918 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Demobilizován 18.9.1920 jako svobodník.
Vašek Michael, nar. 9.11.1895, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako vojín. Zajat 19.8.1917, Selo. Do čs legií v Itálii se přihlásil 18.4.1918, zařazen 26.4.1918 jako vojín k 33. pěšímu pluku. Demobilizován 30.9.1920.
Vašek Vincenc, nar. 26.1.1882, Zubří okr. Valašské Meziříčí. Zajat 20.8.1917, Armado. Do čs legií v Itálii se přihlásil 15.10.1917, Padula. Zařazen 3.5.1918 jako vojín k 32. pěšímu pluku. Demobilizován 7.8.1919.
Zeman Čeněk, nar. 26.6.1885, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 25. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 20.6.1918, Montello. Do čs legií v Itálii se přihlásil v Rovigu, zařazen 31.8.1918 jako vojín k 35. pěšímu pluku. Demobilizován 8.5.1919.
Skalka Rudolf, nar. 17.12.1896, Malá Lhota, Zubří okr. Valašské Meziříčí. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako vojín. Zajat 20.8.1917, Selo. Do čs legií v Itálii se přihlásil 16.4.1918, Padula. Zařazen 16.4.1918 jako vojín k 32. pěšímu pluku. Demobilizován 31.1.1921 jako četař.
(zdroj hhttp://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-22163
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 12.04.2013
Umístění: Zubří, Nad Fojstvím, budova muzea
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ OBĚTÍ FAŠISTICKÉ ZVŮLE
V LETECH 1939 - 1945
ADAMEC FRANTIŠEK, ADAMEC JAROMÍR, ADAMEC OTAKAR,
ADAMEC JAROSLAV, BRŮMEK MIROSLAV, DANĚK FRANTIŠEK,
DOBEŠ ČENĚK, FRIEDRICH STANISLAV, HAUR JOSEF,
HAUR ONDŘEJ, HOLIŠ ANTONÍN, HOLIŠOVÁ ANEŽKA,
HOLIŠ JOSEF, RNDR. KRIST LADISLAV, PhDr. MIČOLA METODĚJ,
NACHMILER JAN, NĚMEC LADISLAV, PAVLÁT JOSEF, PERNICA
ONDŘEJ, PETŘÍČEK BOHUMIL, PROCHÁZKA VÁCLAV, RANDŮS
JOSEF, RICHTER JOSEF, SEDLÁK VÁCLAV, STODŮLKA JOSEF,
ŠIMURDA ALOIS, ŠIMURDA OLDŘICH, MUDr. VAŠEK LADISLAV

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-22164
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 12.04.2013
Umístění: Zubří, Rožnovská, poblíž křižovatky s ulicí Hlavní, na břehu Hodorfského potoka
Nápis:
ZDE NA TOMTO MÍSTĚ
SKONČILI DNE 5.LISTOPADU 1944
SVOJE ŽIVOTY ZA VLAST PARTYZÁNI

VÁCLAV
PROCHÁZKA
Z PRAHY NAR. 17.9.1912.
A POPRAVEN OBĚŠENÍM.

VÁCLAV SEDLÁK
Z LIPNÍKA N./B. NAR. 22.9.1922.
ZASTŘELEN NĚMECKÝMI VRAHY.

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-22157
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Josef Holiš

Autor: Lenka Šimčíková, 12.04.2013
Umístění: Zubří, Školní, na budově Jubilejní školy T.G. Masaryka, na levo od hlavního vchodu
Nápis:
Hrdina, který nezradil
v těžkých dobách fašistické tyranie
JOSEF HOLIŠ
narozen 26.7.1899 - popraven 12.1.1945 na Pankráci

V této škola vynesli nad ním nacisté
24.11.1944 rozsudek trestu smrti
za partyzánskou protifašistickou činnost
na Valašsku

Čest jeho památce!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-22158
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Metoděj Mičola

Autor: Lenka Šimčíková, 12.04.2013
Umístění: Zubří, ThDr. Metoděje Mičoly, v kostelu sv. Kateřiny, napravo od hlavního vchodu
Nápis:
PAMÁTCE
P. METODĚJE MIČOLY S.D.S
KNĚZE VLASTENCE
*1911,POPRAVENÉHO 3.7.1942
V BRNĚ.
Poznámka:

ThDr. Metoděj Mičola, S. D. S., *14.1.1911 Zubří – †3.7.1942 Brno, Kounicovy koleje, popraven. Povzbuzoval svými vlasteneckými kázáními; zatčen za výrok „Hitler bude poražen“, který pronesl při kázání. Zaměstnán kaplan, učitel náboženství ve škole v Prostějově, bytem Prostějov, člen kongregace Pražského spasitele. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 4.7.1942.
(zdroj http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=5528 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-22161
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Doplnění informací: Ing. František Jedlička